Aktualności

Zaproszenie na jubileusz 60-lecia jednostki OSP w Sieniawie Żarskiej

Wybory Prezydenta RP

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Żary

Konkurs grantowy "Nasza wieś - naszą szansą"

Urząd Gminy Żary

26 września br w Złotniku (gm. Żary) uroczyście otwarto kolejny odcinek zmodernizowanej drogi gminnej. Podczas spotkania obecni byli Wójt Jan Dżyga sołtysi: Złotnika ( Albin Kucza), Siodła (Marian Kaczmarek) a także radni i Starosta Edward Skobelski.

Kolejne inwestycje będą realizowane zgodnie z przyjętym planem rozwoju gminy.

 
 
Sołtys Złotnika, Albin Kucza i właściciel firmy Dromost, Józef Fuchs
 
Wójt Jan Dżyga uroczyście otworzył kolejny odcinek wyremontowanej drogi
 
Zrealizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komunikację we wsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku 2005 Gmina zmodernizowała prawie 5 kilometrów dróg, szczegółowy wykaz w załączniku:

Załączniki

Urząd Gminy Żary

Uprzejmie informuję, że dnia 29 września 2005r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żarach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Żary.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działań podejmowanych jako organ w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005r.
5. Oświata w Gminie w roku szkolnym 2005-2006.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2005r.
- zmian w wieloletnim programie gospodarczym Gminy Żary na lata 2003-2006,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żary,
- Statutu Sołectwa Lubanice,
- Statutu Sołectwa Mirostowice Górne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Żary.

Kazimierz Ostrowski, Przewodniczący Rady Gminy Żary

Urząd Gminy Żary

W Lubnicach (4.09.) odbyły się Dożynki Parafialne. Organizatorzy: Rada Parafialna, Rada Sołecka i KGW, zapewnili gościom pyszną grochówkę, jednostka OSP z Lubanic przygotowała zawody sportowe, zabawa trwała do północy.

Urząd Gminy Żary

14 sierpnia br. zespół śpiewaczy "Łazowianki" gościł na biesiadzie śpiewaczej w Bytomiu Odrzańskim.
10 lecie istnienia zespołu śpiewaczego z Bytomia było wspaniałą okazja do wspólnego śpiewania i wspólnej zabawy.

Urząd Gminy Żary

W niedzielę (28 sierpnia) w Bieniowie odbyły się Dożynki Gminy Żary. Uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. Dziekana Tadeusza Dobruckiego – duszpasterza rolników.
Tegoroczne Dożynki w Bieniowie były okazją do wyróżnień zasłużonych osób. Na wniosek Marii Wasik, Dyrektora Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Teresę Kowalczewską – kierownika biblioteki w Bieniowie.
Kolejnym odznaczeniem, na wniosek Wójta Gminy Żary, Jana Dżygi – prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi: Wandę Fronczek i Ewę Olszańską, Brązowym Krzyżem Zasługi: Jolantę Czaińską, Jana Fiałkę, Krzysztofa Golca, Eugenię Jeremicz, Bronisławę Józieńko, Krystynę Korzeniowską, Marię Nowak i Aurelię Wiśniewską.
W uznaniu rolniczego trudu – na wniosek wójta Gminy Żary – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odznaczył Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa: Janinę Bazak, Jolantę Helg, Wiesława Kowalińskiego, Mariusza Różkowskiego, Ewę Rzepka, Marka Przybył, Zbigniewa Senyk, Ryszardowi Sadowy, Zofii Weryszko i Tadeuszowi Wieczyńskiemu.
Nagrodę Ministra Kultury – Odznakę Zasłużony Działacz Kultury otrzymali: Irena Andruszkiewicz-Baryła, Danuta Duziak, Henryk Domaradzki, Franciszka Januszewska, Barbara Pietrzak, Ewa Polanowska i Ewa Zabawa.

Następnie na scenie w Bieniowie zagościły zespoły śpiewacze z naszej gminy i goście z Follklorgruppe z Guben. Rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy rytmach folkloru ludowego. Nagrodzone zostały też najładniejsze przyśpiewki dożynkowe.
Podczas tegorocznych dożynek nie mogło zabraknąć konkursu na najładniejszy wieniec. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: na wieniec tradycyjny i współczesny. Komisja konkursowa, do której wybrano Ewę Kusion i Bolesława Dworeckiego przyznała następujące nagrody:

W konkursie wieńca dożynkowego tradycyjnego:
1 m-ce KGW Drożków                                      500 zł
2 m-ce KGW Złotnik                                        400 zł
3 m-ce KGW Mirostowice Dolne                        300 zł

Przyznano też równorzędne nagrody w kwocie 100 zł za udział w konkursie dla:
Gospodyń z sołectwa Włostów-Dąbrowiec, zespołu „Bieniowianki”, Barbary Gromahowskiej z Olbrachtowa, Teresy Olszewskiej z Łazu, KGW Biedrzychowice, Anny Klim z Marszowa, KGW Lubanice, sołectwa Łukawy.

W konkursie wieńca dożynkowego współczesnego:
1 m-ce Zespół Śpiewaczy „Wesoła Gromada”     500 zł
2 m-ce KGW Bieniów                                       400 zł
3 m-ce MDP przy OSP Marszów                        300 zł

Nagrody w wysokości 100 zł otrzymali także:
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej, Rodzina Muzykująca z Łukaw, Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Mirostowic Dolnych, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” KGW Olbrachtów, KGW Łaz, KGW Marszów, KGW Łukawy.

Władze naszej gminy nagrodzili talonami pieniężnymi także właścicieli najładniejszych posesji. W tym konkursie zwyciężyli:

- w kategorii posesji rolniczych:
1 Anna Bilińska, Łaz 23                                   400 zł,
2. Barbara Motuk, Rościce                              300 zł,
3. Andrzej Urszulak, Lubanice 6                       200 zł.

-w kategorii nierolnicze stare budownictwo:
1. Ludwika Amiłowska, Lubanice 84                 400 zł,
2. Zbigniew Okrzesa, Lubanice 10                   300 zł,
3. Jadwiga Fijałek, Lubanice 54                       200 zł

-w kategorii posesje nierolnicze nowe budownictwo:
1. Irena Mićko, Grabik 10                              400 zł,
2. Jan Femlak, Grabik 10                               300 zł.

Dodatkowo wyróżniono posesje: Małgorzaty Góreckiej ze Złotnika, Henryka Szymańskiego z Grabika, Mieczysława Czaplickiego z Drożkowa, Mirosława Wiśniewskiego z Drożkowa, Teresy Mariasz z Drożkowa i Haliny Buca z Drożkowa.

Po południu rozpoczął się festyn sportowy. Mężczyźni mogli zaimponować tężyzną fizyczną podczas rzutu oponą. Z drugiej strony kobiety będą celować wałkiem kuchennym do strażaka. Rywalizowano w konkurencji przeciągania liny. Przygotowano też szereg zabaw dla młodzieży i konkurencje przeznaczone dla rodzin. Były to m.in. bieg przełajowy dla młodzieży (14-18 lat), dmuchanie balonów do ich pęknięcia, rzut piłką do kosza, rzut piłką do ustawionych puszek, skakanie na skakance. Odbył się też konkurs strzelniczy "O Puchar Wójta".
Podczas dożynek prowadzono loterię fantową, w której główną nagrodą był rower górski.. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli zjeść darmową swojską grochówkę. Wieczorem i w nocy przy wspaniałej pogodzie trwała zabawa taneczna.
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: List intencyjny podpisany Ilustracja do informacji: Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla Straży Granicznej Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree

List intencyjny podpisany

Dnia 16.02.2018r. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z planowanym przez spółkę rozwojem sieci gazowej. List wyraża...

Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców...

Dobiega końca realizacja projektu pn. „ Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego ” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,...

Nowy samochód dla Straży Granicznej

Dnia 23.01.2018r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu patrolowo-pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach- Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowy samochód przyczyni się do zwiększenia...

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405