Aktualności

Uroczystość jubileuszy małżeńskich

Ilustracja do informacji: Uroczystość jubileuszy małżeńskich
W dniu 18 listopada w Sali żarskiej „Luny” odbyła się piękna uroczystość, podczas której honorowymi gośćmi były pary, które w związku małżeńskim trwają już od pół wieku i dłużej.
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry i zły los”. Tymi słowami Jana Pawła II były opatrzone listy gratulacyjne, jakie razem z upominkami wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek „diamentowej” i „złotym” parom z terenu naszej gminy. Jubilaci otrzymali również Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Trubardurzy” oraz zespołu „Łazowianki” z Łazu. Był to prezent od zespołu dla Pani Teresy Olszewskiej – kierownika zespołu, która wraz z mężem Czesławem również obchodziła Złote Gody. 
Jubilatami z terenu naszej gminy byli  Państwo:
60 Lecie – Diamentowe Gody

1. Władysława i Bolesław Maciejewski

50  Lecie – Złote Gody

1. Waleria i Mirosław Stefanowicz
2. Helena i Władysław Chmielewski
3. Teresa  i Czesław Olszewski
4. Krystyna i Bogdan Matysik
5. Helena i Karol Wolniak
6. Zofia i Henryk Mękal
7. Wanda i Wojciech Kamiński

   
                                                                                                                                             

Przekazanie samochodu dla OSP Mirostowice Dolne

Ilustracja do informacji: Przekazanie samochodu dla OSP Mirostowice Dolne
Dnia 20.11.2017r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu zakupionego dla OSP Mirostowice Dolne. 

Zapraszamy mieszkańców do składania deklaracji

Ilustracja do informacji: Zapraszamy mieszkańców do składania deklaracji
Informujemy, że na terenie Gminy Żary  prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenie gminy.
 
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie  Gminy będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie naszej Gminy.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do  Urzędu  Gminy Żary, Al. Jana Pawła II, pok. 105 (sekretariat) lub przesłać podpisaną deklarację skanem na adres:  e-mail
Deklaracje  dostępne są u siedzibie UG Żary oraz można pobrać ze strony internetowej Gminy Żary
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.
 

 
 
 

Załączniki

Nabór do służby wojskowej

Ilustracja do informacji: Nabór do służby wojskowej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera „furtkę” do zawodowej  służby wojskowej.  Jednocześnie informujemy, iż jednostki wojskowe w Żaganiu i Świętoszowie dysponują wolnymi etatami dla osób już przeszkolonych. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Życzenia

Ilustracja do informacji: Życzenia

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

Ilustracja do informacji: Koncert z okazji Dnia Niepodległości
Dnia 12.11.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Siodle z inicjatywy Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Żary Leszka Kasprów odbył się wyjątkowy koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Na scenie wystąpiła Wojskowa Orkiestra z Żagania pod dyrekcją   st. chor. szt. Adama Dudzika oraz soliści  Szymon Rzeszowski, Marzena Wieczorek, Elżbieta Mikołajczyk. Przybyli mieszkańcy gminy mieli okazję wysłuchać pięknych pieśni niepodległościowych i patriotycznych, koncert zakończył się gromkimi brawami i owacjami na stojąco.
 

Komunikat

Ilustracja do informacji: Komunikat
Informujemy mieszkańców wsi Olbrachtów, Mirostowice Górne i Drozdów, iż  po wykonaniu dezynfekcji sieci woda z sieci wodociagowej  jest zdatna do celów spożywczych. W załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
Żary, 14.11.2017r.
 

Załączniki

Nowy samochód dla OSP Mirostowice Dolne

Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla OSP Mirostowice Dolne
W dniu 27.10.2017 został dostarczony kolejny średni samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO, tym razem dla jednostki OSP Mirostowice Dolne. Wartość nowego wozu strażackiego to 763.830,00 zł. Odbyło się również szkolenie z podstawowych zasad użytkowania i obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wynosi 381.915,00 zł.
 

Projekt TIK w naszych szkołach

Ilustracja do informacji: Projekt TIK w naszych szkołach
Gmina Żary realizuje projekt “Edukacja TIK w szkołach podstawowych gminy Żary”. Projekt jest realizowany w pięciu szkołach, w których wyniki egzaminów szóstoklasistów były poniżej poziomu województwa. I tak udział w projekcie biorą: szkoła w Bieniowie, Grabiku, Mirostowicach Dolnych, Sieniawie Żarskiej oraz w Złotniku.
 
W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele odbędą szkolenia z zakresu stosowania w procesie nauczania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz dodatkowo do szkół zostanie zakupiony sprzęt (komputery, tablety, projektory, tablice interaktywne, pracownia fonetyczna do nauki języków obcych) na kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018.
 

Załączniki

Dzień Seniora w Grabiku

Ilustracja do informacji: Dzień Seniora w Grabiku
13 października Gminna Biblioteka i Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiku zorganizowały „Dzień Seniora”. Uroczystość odbyła się w sali sportowej szkoły w Grabiku, ponieważ tylko tam można było pomieścić ponad stu przybyłych gości. Jak co roku jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z biblioteki w Grabiku z wierszami i „odą do starości”. Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Karolinki”.
Gościnnie na scenie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Stypułowianie” ze Stypułowa, a zabawiał zebranych jednoosobowy „Kabaret Bartuś” ze Stypułowa. Śmiechu było co niemiara, a w przerwach zebrani mogli potańczyć w takt piosenek granych przez Pana Leszka Baworowskiego, a także wziąć udział w przygotowanych konkursach. Wśród zaproszonych gości, oprócz zacnych Seniorów, byli Wójt Leszek Mrożek z małżonką, Radny Mikołaj Femlak z małżonką, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Śpiewajmy razem” Teresa Kowalczewska. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przy suto zastawionym stole, a wszyscy zebrani wyszli z prezentem. Organizatorzy dziękują za przybycie i zapraszają za rok.
 
1 2 3 4 5 6 ... 160
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018 Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu...

W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r. o godz.10.00 w Olbrachtowie. W załączeniu plakat informacyjny.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22, że z powodu prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 9 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405