Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty
W związku ze złożeniem dnia 01.09.2017 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2017- liga okręgowa”  przez Ludowy Zespół Sportowy „Delta” z Sieniawy Żarskiej  informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 60 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
- na stronie http://www.gminazary.pl oraz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 września 2017 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail
 

Załączniki

Informacja dla mieszkańców w sprawie segregacji odpadów

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców w sprawie segregacji odpadów
Wójt Gminy Żary informuje, że na terenie gminy Żary trwa kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Żary zasad segregacji odpadów komunalnych. Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Dożynki na pograniczu polsko-niemieckim, Sieniawa Żarska 2017

Ilustracja do informacji: Dożynki na pograniczu polsko-niemieckim, Sieniawa Żarska 2017
W załączeniu galeria zdjęć.

Informacja o utrudnieniach drogowych

Ilustracja do informacji: Informacja o utrudnieniach drogowych
W związku z przebudową przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 370 km 31,708 w ciągu drogi DK-27 k/ Nowogrodu Bobrzańskiego, uprzejmie informujemy, że od dnia 24.08.2017 r. od godz. 08:00 do dnia 06.09.2017 r. do godz. 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie w/w przejazdu. Objazd zostanie poprowadzony drogą tymczasową w sąsiedztwie przejazdu, na której ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.              
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 

Informacja o naborach w LGD Bory Dolnośląskie

Ilustracja do informacji: Informacja o naborach w LGD Bory Dolnośląskie
Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w zakresie:
 
1. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR - ogłoszenie nr 6/2017 - http://bory.org.pl/2017/08/ogloszenie-o-naborze-na-wspolprace-miedzy-przedsiebiorcami/;
2. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych - ogłoszenie nr 7/2017 - ogłoszenie nr 7/2017 - http://bory.org.pl/2017/08/ogloszenie-o-naborze-na-budowe-lub-przebudowe-publicznych-drog-gminnych-lub-powiatowych/;
3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - ogłoszenie nr 8/2017 - http://bory.org.pl/2017/08/880/
 

Zapraszamy na Dożynki na pograniczu polsko- niemieckim

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Dożynki na pograniczu polsko- niemieckim
Serdecznie zapraszamy na "Dożynki na pograniczu polsko- niemieckim, Sieniawa Żarska 2017",  ktore odbędą się dnia 26 sierpnia 2017r. na placu przy remizie strażackiej w Sieniawie Żarskiej.
W załączeniu plakat.
 
 
 

Załączniki

Informacja

Ilustracja do informacji: Informacja
W związku z przebudową przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 370 km 31,708 w ciągu drogi DK-27 k/ Nowogrodu Bobrzańskiego, uprzejmie informujemy, że od dnia 24.08.2017 r. od godz. 08:00 do dnia 06.09.2017 r.
do godz. 22:00 nastąpi całkowite zamkniecie w/w przejazdu. Objazd zostanie poprowadzony drogą tymczasową w sąsiedztwie przejazdu, na której ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.                    
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 

Awans zawodowy nauczycieli

Ilustracja do informacji: Awans zawodowy nauczycieli
28 lipca w sali Urzędu Gminy Żary miejsce miał egzamin związany z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku do egzaminu przystąpiło 5 nauczycielek pracujących w szkołach na terenie gminy Żary:
- Patrycja Dziemianowicz – Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych,
- Małgorzata Budzyńska – Zespół Szkół w Grabiku,
- Ewa Grześkowiak – Zespół Szkół w Grabiku,
- Anna Terlecka – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
- Magdalena Czarnecka – Czerniak – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie.
Wszystkie uzyskały pozytywny wynik egzaminu i w dniu 04 sierpnia z rąk Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka odebrały akty nadania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze.
 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻARACH

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻARACH
Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży produktów pochodzneia zwierzecego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzecego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Działalność można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru powiatowego lekarza weterynarii i nadaniu zakładowi weterynajnego numeru identyfikacyjnego.
    Prowadzenie produkcji bez uzyskania wpisu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii, stanowi czyn podlegający karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 5 000 zł, a wprowadzanie na rynek żywności z zakładu niezarejestrowanego jest zagrożone karą od 200 zł do 1 000 zł - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1182). "
 

Załączniki

Regulaminy konkursów na Gminne Dożynki

Ilustracja do informacji: Regulaminy konkursów na Gminne Dożynki
W załączeniu regulaminy konkursów na Gminne Dożynki, które odbędą się dnia 26 sierpnia 2017r. w Sieniawie Żarskiej.

Załączniki

Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018 Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu...

W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r. o godz.10.00 w Olbrachtowie. W załączeniu plakat informacyjny.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22, że z powodu prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 9 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405