Harmonogram spotkań animatora rodziny w miesiącu lipcu 2013 r.

Załączniki

Harmonogram zajęć na miesiąc maj 2013

Załączniki

Harmonogramy zajęć

Załączniki

Wyniki naboru kandydatów prowadzących zajęcia w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach”

Załączniki

Protokół komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko animatora rodziny w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Załączniki

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko animatora rodziny

Załączniki

Nabór na trenerów zajęć z EFS

W związku z realizacją projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań.
Szczegółowe informacje w poniższym załączniku.

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji projektu

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji projektu
Sprawozdanie z realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach” za styczeń, luty 2013 r.
W miesiącach: styczeń i luty 2013r. trwał proces rekrutacji uczestników projektu systemowego. Prowadzone były rozmowy dotyczące problemów i oczekiwań beneficjentów, a tym samym dotyczące możliwości i szans, jakie stwarza przed nimi udział w projekcie. Ostatecznie do uczestnictwa w planowanych działaniach zakwalifikowano 21 osób w tym 16 kobiet i 5 mężczyzn - mieszkańców gminy Żary, w wieku aktywności zawodowej, w większości bezrobotnych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka, wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
 
W dniu 27.02.2013r. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-organizacyjne uczestników projektu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym przedstawiono założenia, cele oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy podpisali niezbędne dokumenty warunkujące udział w projekcie i pozwalające zakończyć proces rekrutacji.
W miesiącu marcu zostaną podpisane kontrakty socjalne i utworzone ścieżki reintegracji z uczestnikami projektu, a następnie zostaną przygotowane i opublikowane pierwsze zapytania ofertowe na przeprowadzenie planowanych działań i form wsparcia, Podejmowane działania w ramach projektu, mają zmierzać do podnoszenia kompetencji i umiejętności życiowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sporządziła:
Ewa Orzech
 

Wyniki naboru na stanowisko instruktora prowadzenia szkoły dla rodziców

Autor: Maria Nowak

Załączniki

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu systemowego POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Załączniki

1 2
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018 Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu...

W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r. o godz.10.00 w Olbrachtowie. W załączeniu plakat informacyjny.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22, że z powodu prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 9 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405