Dowód osobisty

Wymagane dokumenty:

•wypełniony wniosek
•wniosek może być wypełniony przez urzędnika
•1 fotografia (kolorowa, o wym. 35x45mm, ma jednolitym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorująca naturalny kolor skóry, twarz zajmująca 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, osoba pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami)
•fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych z danymi w rejestrach PESEL, urzędnik ma prawo żądać od wnioskodawcy skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa.
 
Czas realizacji
30 dni
 
Opłaty
bez opłaty
 
Tryb Odwoławczy:
nie dotyczy
 
Uwagi:
•Wiosek można złożyć w siedzibie dowolnej gminy na terenie kraju
•w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych-wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator
•osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego (18) może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed data 18 urodzin
•dowód odbiera się osobiści w miejscu złożenia wniosku na dowód
•za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny
•za osobę posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych odbiera osoba osobiście, rodzic lub kurator.
 
Podstawa Prawna:
- ustawa z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 
 

Załączniki

Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018 Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu...

W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r. o godz.10.00 w Olbrachtowie. W załączeniu plakat informacyjny.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22, że z powodu prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 9 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405