Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF

Wyjazd dydaktyczny

Ilustracja do informacji: Wyjazd dydaktyczny
W dniu 14.11.2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bieniowie, w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Zielonej Góry. W ten sposób realizowali zadanie Poznajemy świat- Edukacja i eksperymenty poza szkołą. Odwiedzili Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Zobaczyli m. in. jak powstają wiatry, prądy morskie i jak rozkładają się ładunki elektryczne w kuli plazmowej. Na stanowiskach interaktywnych mogli wykonać różne doświadczenia z dziedziny fizyki, biologii, nauki o człowieku i nauki o Ziemi.
 
W dniu 29.11.2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych w ramach realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF" odwiedzili Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Kolejny wyjazd naszych uczniów był świetną okazją do udziału w ciekawych doświadczeniach oraz poszerzenia wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
W dniu 12.12.2017r. ostatnia grupa uczniów, tym razem z Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół w Grabiku w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF" odwiedzilła Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Uczestnicy wyjazdu wrócili bardzo zadowoleni a dzieki ciekawym doświadczeniom, które sami mogli przeprowadzić poszerzyli swoją wiedzę o otaczającym nas świecie.

Kreatywny nauczyciel

W dniach 17 i 18 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Bieniowie firma Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, prowadzących zajęcia w ramach projektu.
 

Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w dniu 01.12.2016r. Gmina Żary rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum. Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żarsko-żagańskim. Projektem zostanie objętych łącznie 800  gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu laboratorium chemicznego, fizycznego, matematycznego i językowego.
Wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Celem szkolenia pt. „Kreatywny nauczyciel”  było  pogłębienie wiedzy, zwrócenie uwagi na efektowną stronę chemii, biologii, przyrody i przedmiotów pokrewnych oraz wykorzystanie metody eksperymentu w prowadzeniu zajęć
Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i realizacji zajęć metodą eksperymentu. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, a najbardziej potrzebujący będą objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018 Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców

Komunikat o sprzedaży samochodów

Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu: MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988, ...

Spotkanie w Neuhausen Spree

Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu...

W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r. o godz.10.00 w Olbrachtowie. W załączeniu plakat informacyjny.

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22, że z powodu prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 9 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 – 12.00.

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405