Zasady segregacji odpadów

Informacja dotycząca segregacji odpadów

  • 08-05-2018
Wójt Gminy Żary informuje, że na terenie gminy Żary trwa kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Żary zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki z odpadami zmieszanymi, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 16 zł od osoby. Więcej informacji w załączeniu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki