Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Złotnik

  • 07-05-2018
Skład zarządu
 
Prezes- Ostrowski Kazimierz
Naczelik- Sadowy Ryszard
Wiceprezes- Śledzki Ireneusz
Sekretarz- Żak Katarzyna
Skarbnik- Baranowski Grzegorz
Gospodarz-Ogorzelski Zygmunt
Członek-Kachel Kornelia  
 
Skład komisji rewizyjnej
1. Markulak Roman
2. Budasz Bożena
3. Ostrowski  Michał

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją