Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Czyste powietrze

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Żary w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 17 września 2024 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żary al. Jana Pawła II 6, I piętro pok. 106 - sala posiedzeń.
Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 68 470 73 04 lub 15)  potwierdzenie obecności do poniedziałku 16 września 2024r. do godziny 15:00.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żary został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/
 

Uwaga! Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r.
 

Spotkanie z mieszkańcami GMINY ŻARY w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żary al. Jana Pawła II 6, I piętro pok. 106 - sala posiedzeń.
 
Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 68 470 73 04 lub 15)  potwierdzenie obecności do czwartku 21 marca 2024r. do godziny 15:00.
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żary został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/
 
 

Spotkanie z mieszkańcami GMINY ŻARY w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żary al. Jana Pawła II 6, I piętro pok. 106 - sala posiedzeń.
Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 68 470 73 04 lub 15)  potwierdzenie obecności do czwartku 25 maja 2023r. do godziny 15:00.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żary został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/
 

Spotkanie z mieszkańcami GMINY ŻARY w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żary al. Jana Pawła II 6, I piętro pok. 106 - sala posiedzeń.
Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 68 470 73 04 lub 15)  potwierdzenie obecności do piątku 16 grudnia br. do godziny 15:00.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żary został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Planujesz wymianę ogrzewania? Doradzimy jak to zrobić

W ramach działania gminnego punktu Czyste Powietrze, na wniosek i za zgodą zainteresowanego właściciela budynku mieszkalnego istnieje możliwość wizyty na miejscu pracowników punktu, w celu przedstawienia informacji o programie i oceny obecnego źródła ogrzewania pod kątem potrzeby jego wymiany oraz przeprowadzenia wstępnej analizy stanu budynku pod kątem jego termomodernizacji.

Spotkanie z mieszkańcami GMINY ŻARY w sprawie Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w ramach Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żary al. Jana Pawła II 6, I piętro pok. 106 - sala posiedzeń.
Osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 68 470 73 04 lub 15)  potwierdzenie obecności do środy 16 listopada br. do godziny 15:00.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Żary został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można złożyć i skonsultować wniosek o dofinansowanie.
Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Gminy Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”

W urzędzie gminy Żary w pokoju nr 207 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu „Czyste powietrze”, prowadzony w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00. W punkcie można uzyskać informacje na temat Programu i możliwości skorzystania z dofinansowania m.in. na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny system ogrzewania oraz na ocieplenie budynku a także pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów i od rodzaju planowanej inwestycji.
Zmiana źródła ogrzewania na nowe bardziej efektywne przy jednoczesnej termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej) to przede wszystkim korzyści ekonomiczne płynące ze zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo i energię elektryczną niezbędne do funkcjonowania systemu ogrzewania.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.  
 
Dane z realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Żary - sprawdź

Dane z realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Żary

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej