Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Pożar składowiska sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.”

 
 
 
 
Partner wiodący:
Lubuska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Partnerzy projektu:
Gmina Żary,
Stadt Bad Muskau,
Gmina Łęknica,
Gemeinde Gablenz,
Gmina Lubsko
Okres realizacji projektu: 2018.03.01 - 2020.01.31
Wartość projektu: 1. 919 366,00 Euro, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 85 % z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 1. 631 461,10 Euro
 
Lubuska Komenda Wojewódzka PSP Gorzów Wlkp. 131 514,00 Euro,
Gmina Żary 332 880,00 Euro,
Stadt Bad Muskau 419 832,00 Euro,
Gmina Łęknica 332 640,00 Euro,
Gemeinde Gablenz 369 620,00 Euro,
Gmina Lubsko 332 880,00 Euro
 
Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.
W ramach projektu, zostanie rozbudowana sieć istniejących partnerstw z poprzedniej perspektywy współpracy. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone nowe innowacyjne rozwiązania techniczne. Projekt przewiduje liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomalii pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach.
Celem pośrednim będzie zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez zakup innowacyjnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego, który poprawi skuteczność interwencji i zminimalizuje ewentualne straty popożarowe. Zapewnieniem ciągłego rozwoju projektu jest włączenie do projektu dzieci, młodzieży z terenu partnerów projektu, którzy będą się uczyć jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. Minimalna liczba dzieci, jaka zostanie objęta projektem po obu stronach granic w dwóch kampaniach informacyjnych to 1200 osób. Zaangażowana młodzież da gwarancję, że rozpoczęte działania w projekcie będą kontynuowane i udoskonalane w myśl powiedzenia „ Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci ".
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających czasowo na terenach partnerów projektu zwiększy zaufanie do władz lokalnych potrafiących zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony.
Aby osiągnąć powyższe cele w projekcie przewidziane są trzy zadania, w których każdorazowo będą uczestniczyć wszyscy partnerzy projektu :
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko – saksońskim;
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji służb ratunkowych poprzez doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy;
  • Kampania informacyjna dla dzieci jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz ochrona i dbałość o środowisko naturalne. W dwóch odrębnych tematach:  Wakacje 2018 oraz Ferie 2019.
Realizacja projektu przewiduje doposażenie partnerów projektu w : 
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, wyposażonego w sprzęt (namiot kwatermistrzowski, system łączności) do organizacji sztabu dowodzenia w miejscu działań ratowniczych. Pięć  samochodów ratowniczo - gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem.
 
Autorem projektu jest młodszy aspirant Piotr Kowalski – Koordynator projektu z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Galeria zdjęć - szkolenia, kampania informacyjna

 
 
Kolejny krok do sukcesu zrobiony!!! – podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP w Górzynie!!!
W dniu dzisiejszym (21.06.2018 r.) w lubskim ratuszu Burmistrz Lubska Lech Jurkowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Szewczyk, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Izabeli Roszkowskiej oraz Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Karpowicz podpisali umowę na dostawę średnich uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4 (po 1 do każdej z gmin). Łącząc siły złożono wspólne postępowanie przetargowe na zakup trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego (4 partnerów z Polski, 2 partnerów z Niemiec) z dofinansowaniem unijnym w wysokości 85%.
Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” został złożony w programie EWT INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.
W ramach projektu, zostanie rozbudowana sieć istniejących partnerstw z poprzedniej perspektywy współpracy. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak: nowe samochody ratowniczo – gaśnicze z systemem piany sprężonej oraz łączność cyfrowa.
W projekcie przewidziane są liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomalii pogodowymi z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach. Dostosowanie procedur i technik ratowniczych po obu stronach granic tak, aby w przypadku wspólnych interwencji były kompatybilne.
Celem projektu jest stworzenie polsko - niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej