• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Złotnik – seminarium pt. „Zabytek – instrukcja obsługi” i wystawa fotografii pt. „Na szkle zapamiętane”

Podczas seminarium "Zabytek - instrukcja obsługi" 15-go września w dworze sołtysim w Złotniku (gmina Żary) zostały zaprezentowane wybrane fotografie z kolekcji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP). Pochodzą one przede wszystkim z okresu poprzedzającego I wojnę światową i stanowią ważną kartę z historii polskiej fotografii. Ich wartość nie ogranicza się tylko do cennego świadectwa - odsłaniają również panujące wówczas podejście do tego czym jest zabytek, teorie oraz możliwości konserwatorskie.
"Na szkle zapamiętane" WYSTAWA FOTOGRAFII Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 
NA SZKLE ZAPAMIĘTANE zamki, kościoły, ołtarze, monstrancje, synagogi, dwory, wiejskie chaty, ale i mieszkańcy wsi i miasteczek przy ich codziennych pracach czy w odświętnych strojach, panoramy miast, widoki wsi i piękne pejzaże - to wszystko i znacznie więcej odnaleźć można na kilkudziesięciu tysiącach szklanych negatywów ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. To zarówno bezcenny dokument dla badacza, jak i nostalgiczna wycieczka w przeszłość, to także odmienna od dzisiejszej sztuka fotograficzna, inna wrażliwość, inny ogląd otaczającego świata. Zbiór, który szczęśliwie przetrwał zawieruchy wojenne, przechowywany dzisiaj w Instytucie Sztuki PAN, jest stanowczo za mało znany. Na wystawie prezentujemy nasz subiektywny wybór jedynie około setki fotogramów, które maja jak najszerzej ukazać, czym jest ten fascynujący zbiór - od zdjęć czysto inwentaryzacyjnych, po piękne fotograficzne impresje, a także kontekst, w jakim one powstawały: przyjacielską podróż, odkrywanie i ratowanie zabytków.
 
Wystawę dla mieszkańców województwa Lubuskiego przygotowali: Anna Dziadek, Wioletta Łoś, Arkadiusz Gutka, Paweł Kosicki. Kontakt: TOnZ e-mail: e-mail, e-mail
Źródło: TOnZ

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Seminarium w Złotniku

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 miejsce miało w Szkole Podstawowej w Bieniowie. Po przywitaniu gości i krótkich przemowach obejrzeć mogliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod czujnym okiem opiekunów, a w dalszej części wyróżnione zostały osoby, które ciężko pracowały na swój sukces.
Pierwszą grupą osób, które zostały nagrodzone byli uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej i sportowej, uczniowie stypendium otrzymywać będą przez okres 10 m-cy, czyli do czerwca 2019 roku.
Za sukcesy wypracowane w roku szkolnym 2017/2018 nagrodę otrzymali:
- Kacper Bryczkowski - Zespół Szkół w Grabiku – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie,
- Oliwia Szymańska – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – stypendium w kwocie 200 zł miesięcznie,
- Adrianna Wasilewska – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – stypendium w kwocie 150 zł miesięcznie,
- Oskar Bazak - Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie,
- Kamil Nowacki- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie.
- Remigiusz Dąbrowski -  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Złotniku  – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie,
W tym roku wszystkie przyznane stypendia są za sukcesy sportowe: Kacper Bryczkowski, Oliwia Szymańska i Adrianna Wasilewska – biegi, Oskar Bazak i Kamil Nowacki- zapasy, Remigiusz Dąbrowski-  boks tajski.
Szkoła to nie tylko uczniowie, ale i ich nauczyciele. Okres wakacji to dla nich często czas wytężonej pracy związany z przystąpieniem do egzaminu na stopień awansu na nauczyciela mianowanego. Także i  w tym roku 4 nauczycieli zmierzyło się z tym wyzwaniem. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrały:
- Anna Kruszwic- nauczyciel logopedii w Szkole Podstawowej w Bieniowie,
- Angelika Mikołajczuk- nauczyciel edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych,
- Ewelina Królik - nauczyciel przyrody i informatyki w Szkole Podstawowej w Sieniawie Żarskiej,
- Danuta Rutkowska- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Złotniku:
Podczas uroczystości pani Marta Jańczyk odebrała z rąk Wójta Leszka Mrożka list gratulacyjny i nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej. Niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą zawodową, a na uroczystości nagrodzeni zostali także ci, którzy pochwalić się mogą wieloletnim stażem pracy.
35- lecie pracy świętowali:
- Wojciech Mielniczuk- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych,
- Kohlman Grzegorz- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bieniowie,
- Elżbieta Kaźmierczak- pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Bieniowie.
Wręczona została także nagroda w postaci talonu o wartości 1000zł za najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego spośród klas gimnazjalnych na naszym terenie - po analizie oficjalnych wyników szkół nagrodę odebrała Szkoła Podstawowa w Bieniowie.
Od kilku lat na rozpoczęcie roku szkoły otrzymywały sprzęt sportowy, w tym roku otrzymały jednak talony o wartości 500zł,  które wykorzystać mogą tak jak dotychczas, czyli na zakup sprzętu sportowego lub mogą wyposażyć świetlice szkolne w różnego rodzaju gry edukacyjno – dydaktyczne, które rozwijać bądź też odkrywać będą inne zdolności i pasje uczniów
Na zakończenie nie mogło zabraknąć podziękowań dla całej społeczności szkoły za przyjęcie na siebie roli współgospodarza gminnych uroczystości związanych z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego.
Przed nami 10 miesięcy pracy, która mamy nadzieję zaowocuje licznymi nagrodami na zakończenie roku. Wszystkim życzymy powodzenia!!!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Konkurs wiedzy "Nasze rady na odpady"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy dotyczącym gospodarowania odpadami pt. „Nasze rady na odpady” w ramach projektu pn. „Piknik ekologiczny w Gminie Żary – edycja II".
Konkurs odbędzie się w siedzibach szkół w dniu 17.09.2018r. o godz. 10.00 (etap szkolny oraz w dniu 24.09.2018r. o godz. 10.00 (etap gminny) w siedzibie Urzędu Gminy w Żarach. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Załączniki

Otrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Państwowa Służba Hydrogeologiczna informuje  o zagrożeniu, w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej. W załączeniu komunikat.

Załączniki

Nowy rok szkolny 2018/2019

Już dziś rozlegnie się pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Do ławek powrócą uczniowie, a na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, zwiastujący rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
Wszystkim Uczniom życzę, by w nowy rok szkolny wkroczyli z energią i entuzjazmem, a zdobywanie wiedzy nie było męczące i nudne, tylko stało się pasją. Niech szkoła będzie dla Was rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań, jak również miejscem radości i wielu przyjaźni.
Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzę wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także radości oraz optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                     Leszek Mrożek
                                                                                                                                     Wójt Gminy Żary

Kiermasze ogrodnicze

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku serdecznie zaprasza na kiermasze ogrodnicze, które odbędą się 16.09.2018r.  w Kalsku oraz 23.09.2018r.  w Gliśnie. Więcej informacji w załącznikach.  

Załączniki

Dożynki Gminne w Olszyńcu

W dniu 25 sierpnia 2018 r. w miejscowości Olszyniec odbyły się Dożynki Gminne.- największa z gminnych imprez.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym przemarszem korowodu dożynkowego, a kiedy wszyscy dotarli na plac dożynkowy  rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez proboszcza z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Żarach ks. Krzysztofa Kwaśnika.Starostami dożynek byli:  Pani Stanisława Orzech i Pan Jan Nuckowski oboje mieszkańcy Olszyńca.
Pani Stanisława w 1982 roku razem z mężem Heronimem  kupiła gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha.  Prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą. Dysponują  własnym sprzętem rolniczym. Mają  4 dzieci: Daniela, Anetę, Ewę i Agnieszkę oraz 5 wnuków.
Pan Jan Nuckowski  w 1983 roku przejął gospodarstwo rolne od rodziców. Gospodarzy na 15 ha wraz z żoną Barbarą. Również prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą oraz dysponują  własnym sprzętem rolniczym. Mają  2 dzieci Magdę i Annę oraz wnuka.
To właśnie starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi Gminy Żary- Wójtowi Leszkowi Mrożkowi bochenek chleba z tradycyjnymi życzeniami i prośbą, aby dzielił go tak, by wystarczyło do następnych zbiorów.
W oficjalnych wystąpieniach zabrali głos Wójt Gminy Żary- Leszek Mrożek, który przywitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególności rolników,   Tomasz Czajkowski- Prezes z Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego, Helena Sagasz- Burmistrz Jasienia,  Krzysztof Nowakowski- zastępca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Na uroczystość dożynek przybyły również delegacje z naszych niemieckich gmin partnerskich Burmistrz Gablenz Dieter Noack oraz delegacja z  gminy Neuhasen/Spree.
Na znak otwarcia dożynek przez Wójta Gminy Żary wypuszczone zostały gołębie przez członków Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.  
Część artystyczną rozpoczął występ zespołu dziecięcego „ Mała Tęcza” z Olbrachtowa, a następnie na scenie wystąpił zespół folklorystyczny „Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika” oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy. 
Niezależnie od podczas  prezentacji zespołów na placu dożynkowym można było korzystać z bogatej oferty atrakcji. Była m.in.: darmowa  fotobutka, gdzie każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie, byk rodeo, ścianka spinaczkowa, dmuchany plac zabaw.   
 Mali artyści mieli okazję wykazać się w plenerze malarskim, gdzie stworzyli swoje dzieła malując obiekty sakralne z terenu gminy Żary. Były również zajęcia dla dzieci, które prowadziła Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bieniowie, szkoły z terenu gminy oraz ZZO z Marszowa.  Zajęcia były różnorodne  i cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Podczas dożynek przeprowadzony został przez Pana Bronisława Józieńkę również  konkurs w strzelaniu z broni pneumatycznej o puchar Wójta Gminy Żary. W tym roku dodatkowo odbyły się zawody  w siłowaniu na rękę na najsilniejszego uczestnika dożynek.
 Gościliśmy kaskaderów jazdy konnej Apolinarski Group, którzy odegrali scenkę napadu na dyliżans oraz dali emocjonujący pokaz jazdy konnej o charakterze akrobatycznym tak zwana dżygitówka. Tradycją dożynek są też konkursy dożynkowe.
Najważniejszym konkursem jest konkurs wieńca dożynkowego. Dostarczono 28 wieńców, które jak co roku były piękne i zachwycały swoją estetyką, wymagały dużo pracy i niewątpliwie ogromnego zaangażowania. Jury w składzie: Mariusz Pękala, Anna Polak  i Wioletta Kołodziejczyk wyłoniło trzy nagrody oraz po  trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach.
W kategorii wieńca tradycyjnego nagrody otrzymały: I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich  w Mirostowicach Górnych (talon o wartości 1200zł), II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich  w Olbrachtowie (900 zł), III miejsce „Łazowianki z Łaz” (700zł). Wyróżniono Panią Krystynę Korzeniowską z Sieniawy Żarskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Włostowa oraz Radę Sołecką Włostów.  Wszyscy wyróżnieni dostali nagrody pieniężne w postaci talonu o wysokości 450 zł.
W kategorii wieńca współczesnego nagrodzono talonami o takiej samej wartości jak w konkursie wieńca tradycyjnego i tak: I miejsce „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych, II miejsce „Jutrzenka” z Olbrachtowa, III miejsce „Karolinki” z Grabika. Wyróżniono Zespół „Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych, Rodzinę Muzykująca z Łukaw oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łazu. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki pocieszenia w postaci talonu na kwotę 300zł.
Konkursy na najsmaczniejszy chleb i najlepszą nalewkę oceniało jury w składzie: Katarzyna Kalkowska, Krzysztof Jurkiewicz oraz Zbigniew Witka. Po obejrzeniu i degustacji 8 chlebów jurorzy nagrodzili: I miejsce Pani Ewa Matuszewska, II miejsce Pan Jan Nowicki, III miejsce Pan Edmund Śmiech. Wyróżnione zostały trzy osoby Pani Irena Dworak, Pani Regina Ostrowska oraz Pani Irena Ochocińska.
 W konkursie na najlepszą nalewkę spośród 18-stu zgłoszonych I miejsce zajęła Pani Danuta Dudziak, II miejsce Pani Helena Cegielska, III miejsce zajęła Pani Irena Kantyka, Wyróżniono: Pana Grzegorza Molińskiego, Panią Reginę Świerk, i Panią Helenę Piasecką. Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali upominki pocieszenia.
Pogoda niestety nam nie dopisała, ale humory wręcz przeciwnie. O godzinie 20.30 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru „Markus P”, żywiołowy  i energiczny wokalista zgromadził przed sceną grupę fanów, którzy śpiewali razem z nim. Po występie gwiazdy przyszedł czas na przestrzenny pokaz laserowy. Te niezapomniane doznania dostarczyła nam firma Visual Sensation z Krzycka Małego. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oficjalnie zakończył uroczystości dożynkowe, a na niebie pojawiła się kaskada sztucznych ogni.
Wszystkie te atrakcje podczas tegorocznych dożynek mogliśmy przygotować dzięki hojnym sponsorom, którzy finansowo wsparli nasze wydarzenie: Magnaplast Sp. z o.o. z Sieniawy Żarskiej, Amarante Investments Kraków, Swiss Krono Sp. z o.o. Żary, „Kreator” Hurtownia Budowlana Żary, Tandem Przedsiębiorstwo Budowlane Żary, Jasta Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Żary, Żarskie Przedsiębiorstwo Budowlane Grzegorz Rotman Miłowice, Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga” Żary, Z.R.B Zdzisław Michoński Żary, Megavat Żary, Enea Oświetlenie, Nadleśnictwo Lipinki, Sunds Textile Poland Łaz, P.P.U Krosbud Krosno Odrzańskie, AVD Mirosław Prusaczyk Dzietrzychowice, BellSport Bytom, Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów, MK Sp. z o.o. Żary, PPUH „MD” Bogusław Dworecki Żary, Usługi Transportowe Trans-Mat Grabik, PKS S.A. Żary, Usługi Ziemne „Korona” Surowa, Enea Operator sp. o.o., Nadleśnictwo Krzystkowice, WKM Agro Sp. z o.o. Grabik, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra, Daaram Sp. z o.o. Dąbrowiec, P.U. Dela Elżbieta Kerseboom Sieniawa Żarska, Usługi Budowlane Krzysztof Słonika Bukowina Bobrzańska.
Serdecznie Dziękujemy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

223Galeria zdjęć: Dożynki Gminne, Olszyniec

Konsultacje społeczne dotyczące budowy biogazowni rolniczej w Bieniowie

Załączniki

Komunikat dotyczący pracy

Grupa  kapitałowa PKS S.A  Żary  oraz  Feniks V Sp. z o.o. poszukuje  chętnych  do pracy  na terenie Gminy Żary w charakterze :   
KIEROWCA AUTOBUSOWY
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.
Więcej informacji na załączonym plakacie.

Załączniki

Ogłoszenie PKP o wycince drzew przy torach kolejowych na terenie Gminy Żary


 

Załączniki

1 ... 5 6 7 8 9 10 11
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsbBaner: enea_operator