• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Komunikat dotyczący wypłat z GOPS

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i koniecznością ograniczenia wypłat gotówkowych informuję, że osobom które do 03.04.2020r. dostarczą do GOPS Żary numer konta bankowego, wszystkie świadczenia zostaną przekazane do dnia 10.04.2020 (przed świętami).
Wypłaty w formie gotówkowej będą realizowane wyłącznie w ostatnim tygodniu kwietnia.
Ponadto przypominam, że ze względu na zagrożenie zakażeniem i wprowadzanie zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń, w tym rekomendacji  w sprawie obrotu bezgotówkowego, istnieje możliwość wprowadzenia dalszych zmian i ograniczeń w związku z wypłatą w kasie GOPS, w tym do zmiany terminu wypłat jak również całkowitego wstrzymania wypłat gotówkowych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1. Zaleca się o składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, złożonych w urnie,  ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek
i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

INFOLINIA DLA OBYWATELI

W związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa COVID-19 i potrzebą udzielania pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , została uruchomiona infolinia dla obywateli w celu udzielenia niezbędnych informacji i pomocy osobom potrzebującym:
 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
I W DNI WOLNE OD PRACY
CZYNNE SĄ NUMERY TELEFONÓW
W GODZINACH OD 7.30  DO 19.00
(68) 470 73 21
+48 884 033 028
Wójt Gminy
Leszek Mrożek

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.
Nowy harmonogram w załączeniu.
Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków).
Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00.
Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).
W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

Załączniki

Komunikat dla mieszkańców Lubomyśla

Informujemy mieszkańców górnej części Lubomyśla, że w dniu 19.03.2020r w godzinach 10.00 – 12.00 wystąpi przerwa w zasilaniu w wodę z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

KWARANTANNA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY!!!

Od 15 marca br. po powrocie do Polski, powracający z zagranicy zobowiązani są poddać się obowiązkowej 14 - dniowej kwarantannie. Więcej informacji w załączniku.
 

Załączniki

Ważny komunikat dla mieszkańców!!!

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 
Mieszkańcy Gminy Żary 
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie tej informacji do jak najszerszej społeczności Gminy Żary.  
W związku z epidemią Covid 19: 
1) termin zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostaje  przesunięty do końca II kwartału
2) faktury za zużycie wody z bieżącym  terminem płatności zostają przedłużone do 31 marca 2020 roku. 
Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, samotnych, nie posługujących się bankowością elektroniczną. 
O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować. 
 
Barbara Karpowicz
Skarbnik Gminy Żary

Komunikat

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Mieszkańcy Gminy Żary
 
W związku z epidemią Covid 19
1) termin zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostaje przesunięty do końca II kwartału
2) faktury za zużycie wody z bieżącym terminem płatności zostają przedłużone do 31 marca 2020 roku.
 
Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, samotnych, nie posługujących się bankowością elektroniczną.
 
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek

Komunikat dotyczący rozliczenia zużycia wody za I kwartał 2020 roku

Z uwagi na gwałtowne rozprzestrzenianie się w Polsce Koronawirusa oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie podjęte zostają działania mające na celu zmniejszenie liczby kontaktów międzyludzkich i możliwości zarażenia.
W związku z powyższym rozliczenie zużycia wody za I kwartał 2020 roku dokonane będzie na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich dwóch okresów obrachunkowych.
 
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek

UWAGA RODZICE!!!

Od 12 marca zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Szczegółowe informacje pod adresem: tutaj
 
1 2 3 4 5 6 ... 16
Baner: sms_banerBaner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Powszechny_Spis_Rolny_2020
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsb