• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania imprez

W związku z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego, informujemy, że Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych, który miał się odbyć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaz ZOSTAJE ODWOŁANY.

Komunikat

Informujemy mieszkańców  wsi Olbrachtów,  że z powodu prac remontowych na stacji uzdatniania wody  w dniu 11.03.2020 r.,mogą wystąpić  krótkotrwałe  przerwy w dostawie wody za co  przepraszamy.

Koronawirus - plakat informacyjny

Załączniki

Uwaga! Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

Już 5 marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola w Grabiku, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary.
 
Poniżej informacja o placówkach, gdzie odbędzie się rekrutacja wraz z ilością wolnych miejsc:
 
Szkoła Podstawowa w Bieniowie - 25
Szkoła Podstawowa w Lubanicach- 13
Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych- 19
Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie- 20
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej- 8
Szkoła Podstawowa w Złotniku- 11
Zespół Szkół w Grabiku- 28

 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Bieniów

17 lutego 2020 r. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie przy udziale Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Patryka Maruszaka oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusza Herbuta.
 
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w ramach Ogólnopolskiego programu wsparcia służb ratowniczych. Dofinansowanie zostało przyznane w następujących kwotach:
  • środki samorządowe – Gmina Żary –  249.820 zł
  • NFOŚiGW – 280.000 zł,
  • WFOŚiGW – 100.000 zł,
  • dotacja budżetowa dla jednostek OSP w KSRG – 140.000 zł,
  • środki z firm ubezpieczeniowych przekazane przez KG PSP – 10.000 zł.
Wartość pojazdu to 779 820 zł. 
 
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO zastąpił poprzedni, który służył jednostce blisko 27 lat. Jest to już piąty nowy wóz strażacki zakupiony w Gminie Żary.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

43Galeria zdjęć: Przekazanie wozu strażackiego OSP Bieniów

Uroczyste Otwarcie "Klubu Senior+" w Mirostowicach Górnych

Wczoraj 17.02 br. w Mirostowicach Górnych odbyło się uroczyste otwarcie „Klubu Senior+”. W tym wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Grażyna Jelska, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Skarbnik Gminy Żary Barbara Karpowicz, Przewodniczący Rady Gminy Żary Leszek Kasprów wraz z Radnymi, ksiądz Proboszcz Stanisław Łukieńczuk, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości Mirostowice Górne i jej Mieszkańców „Mirostowia” Małgorzata Cegielska, członkinie zespołu śpiewaczego „Wesoła Gromada” i KGW oraz szanowni seniorzy.
 
Po oficjalnym otwarciu klubu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi ksiądz proboszcz poświęcił obiekt. Następnie zabrał głos Wojewoda Lubuski, który pogratulował pomyślnej realizacji projektu oraz wyraził nadzieję, że jeszcze nie raz zagości w tym miejscu, aby podziwiać piękne prace seniorów i degustować ich wypieków.
 
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podziękował Wojewodzie za wsparcie finansowe, które Gmina Żary otrzymała w ramach dofinansowania z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 119 981,51zł. Dzięki tej kwocie oraz środkom własnym zostały wyremontowane pomieszczenia oraz zakupione niezbędne wyposażenie.
 
Podziękowania i gratulacje zostały również skierowane do pani Grażyny Niemczyk, która jest zarówno opiekunem klubu jak i jego prezesem.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
 
Pierwszy na terenie Gminy Żary Klub Senior+ w Mirostowicach Górnych jest otwarty dla seniorów w dni robocze, w poniedziałki, środy i czwartki przez 3 godziny dziennie. W zależności od potrzeb czas otwarcia klubu może zostać wydłużony. Obiekt jest przystosowany docelowo na 20 miejsc dla seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. Organizowane będą m.in. zajęcia kulinarne, ruchowe oraz warsztaty plastyczne czy muzyczne. Klub znajduje się na parterze i został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

44Galeria zdjęć: Otwarcie Klubu Senior+

Pożegnanie Komendanta PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego

13 lutego br. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wziął udział w uroczystym pożegnaniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Pana mł. bryg. Roberta Słowikowskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym przed sesją Rady Powiatu Żarskiego.
Wójt Gminy Żary podziękował odchodzącemu na emeryturę Komendantowi za wieloletnią współpracę oraz za trud włożony w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żary. Składając życzenia Wójt wręczył pamiątkowe zdjęcie wozów strażackich, które w ostatnich latach, dzięki pomocy Komendanta udało się zakupić dla pięciu jednostek OSP Gminy Żary.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Pożegnanie Komendanta PSP

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2020

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się 11-12 lutego w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. Konkurs był organizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. W eliminacjach wystartowało 68 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Ewa Kusion oraz Waldemar Dybalski przyznali tytuły laureatów oraz wyróżnienia.
 
Komisja oceniająca w grupie recytatorów z klas I-III wyłoniła następujących zwycięzców: Jakub Chaszczewski-SP w Olbrachtowie, Dawid Surwiło-SP w Mirostowicach Dolnych, Sebastian Drzymała-ZS w Grabiku, Jan Paliwoda-SP w Mirostowicach Dolnych. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Piotr Plichta-SP w Mirostowicach Dolnych, Alan Jasiński-SP w Olbrachtowie oraz Wiktoria Przybył-SP w Olbrachtowie. Tytuły laureatów w kategorii wiekowej IV-V zdobyli: Gabriela Lubańska-SP w Bieniowie, Zuzanna Wacowska-SP w Mirostowicach Dolnych, Natalia Wacowska-SP w Mirostowicach Dolnych, Bartosz Wojwod  ZS w Grabiku. Wyróżnienia w tej kategorii przypadło Hubertowi Winnickiemu-SP  w Bieniowie. W grupie recytatorów z klas VI-VIII wytypowano czworo laureatów: Michał Kuros-SP w Lubanicach, Zuzanna Golec GBP filia Złotnik, Aron Jemioła-SP w Lubanicach, Jonatan Kisielewicz-ZS w Grabiku, wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Maja Terlecka-SP w Olbrachtowie.
 
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podziękował członkom komisji oraz wszystkim recytatorom za udział w konkursie co świadczy o propagowaniu czystości języka polskiego, a udział w konkursie to nobilitacja dla każdego kto znalazł się w gronie uczestników. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do kolejnych przeżyć poetyckich za rok.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: konkurs recytatorski

Uwaga! Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 10.04.2020 r.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 16
Baner: sms_banerBaner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Powszechny_Spis_Rolny_2020
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsb