• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Życzenia

Dofinansowanie przyznane – OSP Bieniów otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

17 kwietnia w Kożuchowie Szef MSWiA Joachim Brudziński przekazał gwarancję wsparcia finansowego na zakup 17 wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego. Na liście wybranych jednostek znalazła się OSP z Bieniowa. Na ręce Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka został przekazany oficjalny dokument potwierdzający to wydarzenieZakup wozów będzie możliwy dzięki ścisłej współpracy KG PSP,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, samorządów oraz MSWiA w ramach projektu współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
 
Nowy wóz trafi do OSP w Bieniowie prawdopodobnie do końca roku. Będzie to już 5 całkowicie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony w naszej gminie. W zeszłym roku doposażone o taki sprzęt zostały następujące miejscowości: Mirostowice Dolne, Lubanice, Złotnik, Sieniawa Żarska.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: osp_bieniow

Rekrutacja uzupełniająca- wychowanie przedszkolne

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko do Punktu Przedszkolnego w Lubanicach.Wnioski o przyjęcie do placówki składać można w terminie 25.04.- 10.05.
Więcej informacji- CUW 68 363 00 40 lub Szkoła Podstawowa w Lubanicach- 68 362 08 49.

Wspólnie dla dziedzictwa

Do 30 kwietnia 2019 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Regulamin i instrukcja składania wniosku są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla dziedzictwa_2019. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Bezpłatne porady prawne

Szanowi mieszkańcy,
od 01.01.2019r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Konkurs "Jak mogę ograniczyć plastik?

Organizatorem konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia tworzyw sztucznych, ich zalet i wad, wpływu na środowisko naturalne, sposobów ograniczenia użycia oraz prawidłowego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych, w tym segregowania. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Załączniki

Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem poniżej lista szkół z terenu gminy Żary, których pracownicy zadeklarowali przyłączenie się do strajku od 8 kwietnia:
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie,
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych,
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
- Zespół Szkół w Grabiku.
 
W związku powyższym Urząd Gminy Żary informuje:
- autobusy wraz z opiekunem jeździć będą według stałych rozkładów jazdy,
- obiady będą dostarczane do szkół zgodnie ze stałym harmonogramem,
- opieka (bez zajęć dydaktycznych i wychowawczych) organizowana będzie przez dyrektorów szkół wedle bieżących potrzeb,
- żadne dziecko, które pojawi się w szkole lub placówce wychowania przedszkolnego nie zostanie bez opieki.

Gminna strefa inwestycyjna na celowniku!

W dniu 20 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy Żary odbyło się spotkanie z dużym inwestorem z Włoch, podczas którego zostały omówione możliwości inwestycyjne na terenie naszej Gminy. Wójt Gminy – Pan Leszek Mrożek przedstawił nowo powstałą strefę inwestycyjną, mieszczącą się w obrębie Kadłubii, wzdłuż drogi krajowej Nr 27. Tereny zostały uzbrojone w drogę wewnętrzną, place manewrowy oraz sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Dla włoskiego inwestora jest to bardzo atrakcyjna oferta, z którą wiąże swoje najbliższe plany inwestycyjne oraz chce rozwijać dalszą działalność właśnie na terenie Gminy Żary.
Serdecznie zapraszamy do współpracy kolejnych Inwestorów, szczególnie mikro, małych i średnich zainteresowanych atrakcyjną ofertą Gminy Żary, dobrą współpracą z lokalnym samorządem oferującym dogodne warunki dla rozwijających się Przedsiębiorców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Strefa inwestycyjna

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

W związku ze złożeniem dnia 18 marca 2019 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Nasza tradycja”  przez Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012” informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
  • na stronie http://www.gminazary.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  28 marca 2019 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail

Załączniki

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Żarach zawiadamia, że ze względu na awarię na ujęciu wody w m. Sieniawa Żarska w dniach od 20 do 22 marca 2019r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                       Wójt Gminy Żary
1 ... 3 4 5 6 7 ... 12
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsb