Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Raport o stanie Gminy Żary za 2019 rok

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Żary Radni i Radne Rady Gminy Żary
zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy Żary za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Żary w 2019 roku. Realizacja zadań przez samorząd gminny wpływa bezpośrednio na codzienną jakość życia mieszkańców. Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Żary. W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej. Zaprezentowano także efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych na wsparcie inwestycji. Raport przedstawia również efekty funkcjonowania Funduszu sołeckiego w Gminie, służącego do realizacji własnych pomysłów mieszkańców.
 
Fundusz sołecki zintegrował społeczności wiejskie, dzięki czemu wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. Jednocześnie działalność wielu stowarzyszeń na terenie Gminy pozwala spełniać zainteresowania nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dla opracowania raportu zostały wykorzystane dokumenty, opracowania i sprawozdania będące w posiadaniu Urzędu, a także jednostek organizacyjnych. Wierzę, że zawarte w Raporcie informacje, jak również merytoryczna debata nad stanem Gminy Żary, przyczynią się do budowania i wzmacniania efektywnej współpracy oraz formułowania trafnych wniosków i wytyczenia właściwych kierunków współdziałania na rzecz rozwoju naszej Gminy. Zachęcam do lektury i dialogu.

Raport o stanie Gminy Żary za 2019 do pobrania tutaj

Leszek Mrożek
Wójt Gminy Żary
 

UWAGA! Dyżur wakacyjny

Uprzejmie informujemy, że dyżur wakacyjny dla placówek wychowania przedszkolnego z terenu gminy Żary wstępnie zaplanowany jest:
- w dniach 1-31 lipca w Gminnym Przedszkolu w Grabiku,
- w dniach 3 – 14 sierpnia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.
Pozostałe placówki w okresie 01.07.- 31.08.2020 r. nie świadczą opieki.
 
Harmonogram czynności związanych z dyżurem wakacyjnym:
- do 22 czerwca złożenie deklaracji pobytu w placówce (druk w załączeniu),
- do 24 czerwca wniesienie opłaty za pobyt w kwocie podanej przez przedszkole/punkt przedszkolny, w przypadku pobytu w Grabiku także za wyżywienie,
- 29 – 30 czerwca podpisanie porozumień na korzystanie z opieki w przedszkolu/punkcie przedszkolnym.
 
Warunkiem uruchomienia dyżuru wakacyjnego jest zebranie grupy minimum 15 dzieci, które korzystać będą z opieki w wydłużonym czasie, ostateczna informacja o uruchomieniu dyżuru wakacyjnego podana zostanie na stronie internetowej w terminie do 26 czerwca.
Przypomina się, że placówka w Olbrachtowie nie posiada stołówki, więc konieczne jest podpisanie przez rodziców umowy na wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną.
 
Uzupełnione i podpisane dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do skrzynek na listy umieszczonych na ogrodzeniu przy głównym wejściu do szkoły.
 
Dodatkowych informacji udziela:
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – 68 362 18 91,
- Zespół Szkół w Grabiku – 68 362 07 08,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary – 68 363 00 40.
 

Załączniki

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów,  że z powodu  prac remontowych na stacji uzdatniania wody polegających na wymianie skorodowanego węzła rur zasilających retencyjne zbiorniki wodne, wystąpią przerwy w dostawie wody dnia 18 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

Informacja dla rolników!

UWAGA ROLNIKU !
Informuję, że weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).
Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Informacje dotyczące zachowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
 
                                                                                              Wójt Gminy Żary
                                                                                               Leszek Mrożek

Program Zdalna Szkoła+

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym nasza gmina uzyskała 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
W ramach kolejnych oszczędności z Funduszy Europejskich, z Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczono środki na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
Kwota wsparcia jaką otrzymamy została ustalona na podstawie liczby rodzin wielodzietnych na terenie gminy i w przypadku naszej gminy jest to kwota 55 000zł, za które udało nam się zakupić 20 szt. Notebook Dell 15,6 wraz z torbami.
Sprzęt po raz kolejny za pośrednictwem szkół został udostępniony dla uczniów, którzy mieli największe trudności z uczestnictwem w zdalnym nauczaniu ze względu na brak wystarczającej ilości niezbędnego sprzętu. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupiony sprzęt służyć będzie nadal w szkołach.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: zdalna_szkola

System SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców

Wójt Gminy Żary informuje o uruchomieniu Systemu SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców.
 
System służy do przekazywania mieszkańcom gminy informacji o:
- istotnych awariach, utrudnieniach oraz ważnych sprawach dotyczących mieszkańców.
 
Do rejestracji w systemie potrzebne są jedynie: numer telefonu komórkowego i miejsce zamieszkania.
Jeśli chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia możesz się zarejestrować na dwa sposoby:
 
1. Wysyłając smsa pod numer 789 440 131 o treści:
 
L.P
Miejscowość
Treść smsa
 1.  
Bieniów
BIENIOW
 1.  
Biedrzychowice Dolne
BIEDRZYCHOWICE
 1.  
Bogumiłów
BOGUMILOW
 1.  
Dąbrowiec
DABROWIEC
 1.  
Drozdów
DROZDOW
 1.  
Drożków
DROZKOW
 1.  
Grabik
GRABIK
 1.  
Janików
JANIKOW
 1.  
Kadłubia
KADLUBIA
 1.  
Lubanice
LUBANICE
 1.  
Lubomyśl
LUBOMYSL
 1.  
Łaz
LAZ
 1.  
Łukawy
LUKAWY
 1.  
Mirostowice Dolne
MIROSTOWICEDOLNE
 1.  
Mirostowice Górne
MIROSTOWICEGORNE
 1.  
Miłowice
MILOWICE
 1.  
Marszów
MARSZOW
 1.  
Olbrachtów
OLBRACHTOW
 1.  
Olszyniec
OLSZYNIEC
 1.  
Roscice
ROSCICE
 1.  
Rusocice
RUSOCICE
 1.  
Stawnik
STAWNIK
 1.  
Siodło
SIODLO
 1.  
Surowa
SUROWA
 1.  
Sieniawa Żarska
SIENIAWAZARSKA
 1.  
Włostów
WLOSTOW
 1.  
Złotnik
ZLOTNIK
 
Płacisz jak za zwykłego smsa, zgodnie z planem taryfowym swojego operatora.
W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając smsa o takiej samej treści  (np. WLOSTOW) pod ten sam numer 789 440 131.
Dodanie do bazy i usunięcie nr następuje automatycznie po wysłaniu smsa.
 
2. Na stronie internetowej www.gminazary.pl po prawej stronie znajduje się baner: SYSTEM SMS-OWEGO POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW, który przekierowuje do panelu za pomocą którego również można dokonać rejestracji poprzez wpisanie swojego nr telefonu, wybranie miejscowości i zaznaczenie opcji „Zapisz się”. Rezygnacji z powiadomień można dokonać również za pomocą tego samego formularza zaznaczając opcję „Usuń numer”.
Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez Urząd Gminy Żary.
Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.
Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z tej usługi.
 
* Przekazanie danych osobowych odbywa się w sposób dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu.

Załączniki

Uwaga! Ważny komunikat!

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Projekt Zdalna Szkoła

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli
 
Program Zdalna Szkoła
 
W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach mogliśmy starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. 
 
Dodatkowe pieniądze to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.
 
Kwota wsparcia jaką otrzymamy została powiązana z liczbą uczniów w gminie i w przypadku naszej gminy jest to kwota 60 000 zł, za które udało nam się zakupić 36 notebooków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: zdalna szkoła

Sprzęt za pośrednictwem szkół został użyczony dla uczniów i nauczycieli, którzy mieli największe trudności z uczestnictwem w zdalnym nauczaniu ze względu na brak niezbędnego sprzętu. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupiony sprzęt przekazany zostanie do naszych szkół.
 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Ogłoszenie

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: Gospodarka odpadamiBaner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb