Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Pożegnanie Komendanta PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego

13 lutego br. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wziął udział w uroczystym pożegnaniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Pana mł. bryg. Roberta Słowikowskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym przed sesją Rady Powiatu Żarskiego.
Wójt Gminy Żary podziękował odchodzącemu na emeryturę Komendantowi za wieloletnią współpracę oraz za trud włożony w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żary. Składając życzenia Wójt wręczył pamiątkowe zdjęcie wozów strażackich, które w ostatnich latach, dzięki pomocy Komendanta udało się zakupić dla pięciu jednostek OSP Gminy Żary.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Pożegnanie Komendanta PSP

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2020

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się 11-12 lutego w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. Konkurs był organizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. W eliminacjach wystartowało 68 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Ewa Kusion oraz Waldemar Dybalski przyznali tytuły laureatów oraz wyróżnienia.
 
Komisja oceniająca w grupie recytatorów z klas I-III wyłoniła następujących zwycięzców: Jakub Chaszczewski-SP w Olbrachtowie, Dawid Surwiło-SP w Mirostowicach Dolnych, Sebastian Drzymała-ZS w Grabiku, Jan Paliwoda-SP w Mirostowicach Dolnych. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Piotr Plichta-SP w Mirostowicach Dolnych, Alan Jasiński-SP w Olbrachtowie oraz Wiktoria Przybył-SP w Olbrachtowie. Tytuły laureatów w kategorii wiekowej IV-V zdobyli: Gabriela Lubańska-SP w Bieniowie, Zuzanna Wacowska-SP w Mirostowicach Dolnych, Natalia Wacowska-SP w Mirostowicach Dolnych, Bartosz Wojwod  ZS w Grabiku. Wyróżnienia w tej kategorii przypadło Hubertowi Winnickiemu-SP  w Bieniowie. W grupie recytatorów z klas VI-VIII wytypowano czworo laureatów: Michał Kuros-SP w Lubanicach, Zuzanna Golec GBP filia Złotnik, Aron Jemioła-SP w Lubanicach, Jonatan Kisielewicz-ZS w Grabiku, wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Maja Terlecka-SP w Olbrachtowie.
 
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podziękował członkom komisji oraz wszystkim recytatorom za udział w konkursie co świadczy o propagowaniu czystości języka polskiego, a udział w konkursie to nobilitacja dla każdego kto znalazł się w gronie uczestników. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do kolejnych przeżyć poetyckich za rok.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: konkurs recytatorski

Uwaga! Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 10.04.2020 r.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Uwaga! Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Ogłoszenie

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji sieci wodociągowej w Mirostowicach Dolnych, informujemy mieszkańców Mirostowic Dolnych i Stawnika, że w dniu 29.01.2020 r w godzinach od 10.30 do 14.30  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za  utrudnienia  przepraszamy

WOŚP 2020 - Olbrachtów

12.01.2020r. w Olbrachtowie odbył się Turniej tenisa stołowego na rzecz 28 Finału WOŚP ,,Gramy bo lubimy".
Do zmagań przystąpiło 48 zawodników z: Zielonej Góry, Świebodzina, Łagowa Lub., Nowej Soli, Słubic, Lubska, Krosna Odrzańskiego, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Dragowiny, Grabika, Mirostowic Dolnych i Górnych, Żar, Lipinek i Olbrachtowa. Grano w 5 kategoriach.
Zmagania rozpoczęły się o godz. 10.00 a zakończyły o 16.00. W sumie rozegrano 114 meczy. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy zrzeszeni- 24 osoby. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
 
  • rocznik 2008 i młodsi:
1. Babiak Oliwier - Nowogród Bobrzański
2. Sikorski Mateusz - Nowogród Bobrzański
3. Kopania Piotr - Drągowina
 
  • rocznik 2004 i młodsi:
1. Kowalski Wojtek - Olbrachtów
2. Olbryś Maciej - Grabik
3. Duda Tomasz - Olbrachtów
 
  • amator- mieszkaniec gminy wiejskiej Żary:
1. Olbryś Bogusław - Grabik
2. Burzyński Grzegorz - Grabik
3. Mrożek Leszek - Olbrachtów
 
  • amator:
1. Kukurowski Stanisław - Świebodzin
2. Wasilewski Jerzy - Zielona Góra
3. Lężak Piotr - Olbrachtów
 
  • zrzeszeni:
1. Jackowski Tomasz - Zielona Góra
2. Paszczeniuk Dawid – Żary
3. Szuplak Marek – Słubice
 
Do puszki zebrano 1044,20 zł. Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów. 
Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka. 
Do zobaczenia za rok!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny - Porozumienie o współpracy w partnerstwie

8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Żarach Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miasta Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.  
Podpisane porozumienie ma pomóc zwiększyć szanse na pozyskanie środków w m.in. w zakresie:
- działania na rzecz marketingu i promocji,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- polityki przestrzennej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich,,
- Inwestycji związanych z polepszeniem jakości środowiska naturalnego,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców,
- wsparcie rozwoju turystyki, instytucji kultury, restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Dotychczas, w ramach Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano drogi, postawiono nowe wiaty przystankowe oraz prowadzony był projekt oświatowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ŻarskoŻagańskiObszarFunkcjonowania

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
Więcej informacji:
Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
apietrzak~@~batory~.~org~.~pl
tel. 22 536 02 43

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2020

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów - FLORIANY. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz m.in.: bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wspierania rozwoju lokalnych środowisk. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: Gospodarka odpadamiBaner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb