Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

ZMIANA TERMINU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informujemy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Dotychczasowe przepisy przewidują, że opłatę uiszcza się w terminie do 31 marca za dany rok z góry.

Komunikat dotyczący wypłat z GOPS

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i koniecznością ograniczenia wypłat gotówkowych informuję, że osobom które do 03.04.2020r. dostarczą do GOPS Żary numer konta bankowego, wszystkie świadczenia zostaną przekazane do dnia 10.04.2020 (przed świętami).
Wypłaty w formie gotówkowej będą realizowane wyłącznie w ostatnim tygodniu kwietnia.
Ponadto przypominam, że ze względu na zagrożenie zakażeniem i wprowadzanie zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń, w tym rekomendacji  w sprawie obrotu bezgotówkowego, istnieje możliwość wprowadzenia dalszych zmian i ograniczeń w związku z wypłatą w kasie GOPS, w tym do zmiany terminu wypłat jak również całkowitego wstrzymania wypłat gotówkowych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1. Zaleca się o składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, złożonych w urnie,  ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek
i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

INFOLINIA DLA OBYWATELI

W związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa COVID-19 i potrzebą udzielania pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , została uruchomiona infolinia dla obywateli w celu udzielenia niezbędnych informacji i pomocy osobom potrzebującym:
 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
I W DNI WOLNE OD PRACY
CZYNNE SĄ NUMERY TELEFONÓW
W GODZINACH OD 7.30  DO 19.00
(68) 470 73 21
+48 884 033 028
Wójt Gminy
Leszek Mrożek

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.
Nowy harmonogram w załączeniu.
Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków).
Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00.
Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).
W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

Załączniki

Komunikat dla mieszkańców Lubomyśla

Informujemy mieszkańców górnej części Lubomyśla, że w dniu 19.03.2020r w godzinach 10.00 – 12.00 wystąpi przerwa w zasilaniu w wodę z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

KWARANTANNA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY!!!

Od 15 marca br. po powrocie do Polski, powracający z zagranicy zobowiązani są poddać się obowiązkowej 14 - dniowej kwarantannie. Więcej informacji w załączniku.
 

Załączniki

Ważny komunikat dla mieszkańców!!!

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 
Mieszkańcy Gminy Żary 
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie tej informacji do jak najszerszej społeczności Gminy Żary.  
W związku z epidemią Covid 19: 
1) termin zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostaje  przesunięty do końca II kwartału
2) faktury za zużycie wody z bieżącym  terminem płatności zostają przedłużone do 31 marca 2020 roku. 
Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, samotnych, nie posługujących się bankowością elektroniczną. 
O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować. 
 
Barbara Karpowicz
Skarbnik Gminy Żary

Komunikat

Szanowne Panie, Szanowni Panowie Mieszkańcy Gminy Żary
 
W związku z epidemią Covid 19
1) termin zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostaje przesunięty do końca II kwartału
2) faktury za zużycie wody z bieżącym terminem płatności zostają przedłużone do 31 marca 2020 roku.
 
Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, samotnych, nie posługujących się bankowością elektroniczną.
 
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: Gospodarka odpadamiBaner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb