• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Uwaga! Konkurs!

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie organizuje konkurs plastyczny w ramach przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Żary na lata 2021-2030.
Regulamin:
 1. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w planowaniu przyszłości ich środowisk lokalnych.
 2. Tematem konkursu jest ,,Gmina moich marzeń”, czyli wyobrażenie, pomysły jak usprawnić jej funkcjonowanie w przyszłości.
 3. Przedmiotem konkursu są rysunki plastyczne wykonane dowolną techniką.
 4. Prace można wykonywać indywidualnie lub zbiorowo ( tu rekomendujemy prace grupowe w obrębie członków rodziny z uwagi na panującą pandemię)
 5. Termin składania prac kończy się 20.07.2020r.
 6. Prace plastyczne można zostawiać we wszystkich bibliotekach Gminy Żary.
 7. Spośród wszystkich złożonych prac, powołana do tego komisja wyłoni 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.
 8. Oceniając pracę jury będzie brało pod uwagę:
 • zgodność z tematem konkursu
 • pomysłowość
 • oryginalność
 • staranność wykonania
 • estetykę i efekt wizualny
 1. Nagrodą dla trzech pierwszych miejsc będą gry planszowe.
Kontakt w sprawie konkursu: GBP z/s w Bieniowie: 68 374-16-88
 

Gmina Żary przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żary na lata 2021-2030

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żary!
 
Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żary na lata 2021-2030. Panująca pandemia uniemożliwiła nam bezpośrednie spotkania, ale nie przeszkodzi nam to w zebraniu Waszych pomysłów i określeniu Waszych potrzeb.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, organizacje pożytku publicznego, zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe,  przedsiębiorstwa i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro i rozwój Naszej Gminy:
 • Podziel się swoim pomysłem,
 • powiedz jak chcesz, żeby wyglądała Gmina Żary w 2030 roku,
 • co jest dla Ciebie ważne,
 • zgłoś swój postulat, oczekiwanie, cel,
 • czego brakuje w gminie i warto się nad tym pochylić….
Pamiętaj! - Nie ma złych pomysłów, każda uwaga jest cenna i wnosi cegiełkę do budowy wizji rozwoju Naszej Gminy, bądź naszym partnerem i pomóż nam określić wizję rozwoju Gminy,
a później towarzysz nam przy jej realizacji.
 
Swoje uwagi, pomysły, marzenia, pragnienia związane z rozwojem gminy możesz przekazać:
- na adres e-mail: e-mail,
- do skrzynek pocztowych zamontowanych przy wejściach do szkół,
- wrzucić do urny  lub przyczepić do tablicy w Urzędzie Gminy Żary- biuro podawcze (parter budynku)
- zostawić w bibliotekach gminnych.
 
Na twoje pomysły czekamy do 31 lipca 2020 roku.
 
Na podstawie wizji opracowany zostanie w najbliższych miesiącach pełen dokument Strategii Rozwoju Gminy Żary, który zostanie poddany konsultacjom społecznym podczas spotkań z mieszkańcami, jeśli pozwoli na to sytuacja panującej pandemii.
 
                                        Z poważaniem
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
 

Zaproszenie na webinaria "Europa dla obywateli"

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi naborami wniosków Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, NGO oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury oraz edukacji na spotkania informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli" online.
 
Webinaria odbędą się w dwóch terminach (do wyboru):

·        2 lipca o godz. 11.00 – zapisy trwają do 1 lipca br., do godz. 17.00
·        9 lipca o godz. 13.00 – zapisy trwają do 8 lipca br., do godz. 17.00

Webinaria adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistów i społeczników, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów w obszarze obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych oraz zaangażowania społecznego i demokratycznego.

Podczas spotkań online przekazane zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”, informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy - szczegóły dotyczące spotkań online oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce „Szkolenia”: https://europadlaobywateli.pl/szkolenia/

Do udziału w spotkaniu potrzebny będzie komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki/głośniki. Spotkania potrwają około 1,5 godziny.

Informacje o aktualnych naborach wniosków w programie "Europa dla obywateli" znajdują się na stronie: https://europadlaobywateli.pl/otwarte-nabory-wnioskow-wrzesien-2020/

Życzenia z okazji rozpoczęcia wakacji

Samochód gaśniczy dla OSP Marszów

23 czerwca br. w Templewie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył promesy przedstawicielom 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wśród których znalazła się również nasza jednostka OSP z Marszowa. Wojewoda na ręce Prezes OSP Marszów Pani Grażyny Gardzijewskiej wręczył dokument potwierdzający to wydarzenie.

Pojazd, który nasza jednostka otrzyma jeszcze w tym roku, będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz środków z budżetu gminy.

Koszt zakupu jednego samochodu ma wynieść około 750 tysięcy złotych.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: promesa OSP Marszów

Raport o stanie Gminy Żary za 2019 rok

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Żary Radni i Radne Rady Gminy Żary
zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy Żary za 2019 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Żary w 2019 roku. Realizacja zadań przez samorząd gminny wpływa bezpośrednio na codzienną jakość życia mieszkańców. Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Żary. W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej. Zaprezentowano także efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych na wsparcie inwestycji. Raport przedstawia również efekty funkcjonowania Funduszu sołeckiego w Gminie, służącego do realizacji własnych pomysłów mieszkańców.
 
Fundusz sołecki zintegrował społeczności wiejskie, dzięki czemu wspólnie decydowały o przeznaczeniu środków finansowych. Jednocześnie działalność wielu stowarzyszeń na terenie Gminy pozwala spełniać zainteresowania nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dla opracowania raportu zostały wykorzystane dokumenty, opracowania i sprawozdania będące w posiadaniu Urzędu, a także jednostek organizacyjnych. Wierzę, że zawarte w Raporcie informacje, jak również merytoryczna debata nad stanem Gminy Żary, przyczynią się do budowania i wzmacniania efektywnej współpracy oraz formułowania trafnych wniosków i wytyczenia właściwych kierunków współdziałania na rzecz rozwoju naszej Gminy. Zachęcam do lektury i dialogu.

Raport o stanie Gminy Żary za 2019 do pobrania tutaj

Leszek Mrożek
Wójt Gminy Żary
 

UWAGA! Dyżur wakacyjny

Uprzejmie informujemy, że dyżur wakacyjny dla placówek wychowania przedszkolnego z terenu gminy Żary wstępnie zaplanowany jest:
- w dniach 1-31 lipca w Gminnym Przedszkolu w Grabiku,
- w dniach 3 – 14 sierpnia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.
Pozostałe placówki w okresie 01.07.- 31.08.2020 r. nie świadczą opieki.
 
Harmonogram czynności związanych z dyżurem wakacyjnym:
- do 22 czerwca złożenie deklaracji pobytu w placówce (druk w załączeniu),
- do 24 czerwca wniesienie opłaty za pobyt w kwocie podanej przez przedszkole/punkt przedszkolny, w przypadku pobytu w Grabiku także za wyżywienie,
- 29 – 30 czerwca podpisanie porozumień na korzystanie z opieki w przedszkolu/punkcie przedszkolnym.
 
Warunkiem uruchomienia dyżuru wakacyjnego jest zebranie grupy minimum 15 dzieci, które korzystać będą z opieki w wydłużonym czasie, ostateczna informacja o uruchomieniu dyżuru wakacyjnego podana zostanie na stronie internetowej w terminie do 26 czerwca.
Przypomina się, że placówka w Olbrachtowie nie posiada stołówki, więc konieczne jest podpisanie przez rodziców umowy na wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną.
 
Uzupełnione i podpisane dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do skrzynek na listy umieszczonych na ogrodzeniu przy głównym wejściu do szkoły.
 
Dodatkowych informacji udziela:
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – 68 362 18 91,
- Zespół Szkół w Grabiku – 68 362 07 08,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary – 68 363 00 40.
 

Załączniki

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów,  że z powodu  prac remontowych na stacji uzdatniania wody polegających na wymianie skorodowanego węzła rur zasilających retencyjne zbiorniki wodne, wystąpią przerwy w dostawie wody dnia 18 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

Informacja dla rolników!

UWAGA ROLNIKU !
Informuję, że weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).
Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Informacje dotyczące zachowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
 
                                                                                              Wójt Gminy Żary
                                                                                               Leszek Mrożek

Program Zdalna Szkoła+

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym nasza gmina uzyskała 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
W ramach kolejnych oszczędności z Funduszy Europejskich, z Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczono środki na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
Kwota wsparcia jaką otrzymamy została ustalona na podstawie liczby rodzin wielodzietnych na terenie gminy i w przypadku naszej gminy jest to kwota 55 000zł, za które udało nam się zakupić 20 szt. Notebook Dell 15,6 wraz z torbami.
Sprzęt po raz kolejny za pośrednictwem szkół został udostępniony dla uczniów, którzy mieli największe trudności z uczestnictwem w zdalnym nauczaniu ze względu na brak wystarczającej ilości niezbędnego sprzętu. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupiony sprzęt służyć będzie nadal w szkołach.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: zdalna_szkola

1 2 3 4 5 6 ... 16
Baner: sms_banerBaner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Powszechny_Spis_Rolny_2020
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej