• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Wyłożenie projektu zmiany studium dla wsi Sieniawa Żarska

Wójt Gminy Żary wykłada do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego w obrębie wsi Sieniawa Żarska.

Załączniki

Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych 2019

W załączeniu regulamin Gminnego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych, który odbędzie się w dniach 8-12.04.2019r. w świetlicy wiejskiej w Łazie.

Załączniki

Dotacje z programu "Niepodległa" 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 • festiwale, koncerty, spektakle,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami
Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie: http://www.niepodlegla.gov.pl

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Lubomyśl i Kadłubia, że z powodu trwających prac modernizacyjnych na wodociągu w Lubomyślu, mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody do dnia 28 lutego 2019r. Za utrudnienia Przepraszamy.

Ogłoszenie w sprawie zmiany studium - Sieniawa Żarska

Wójt Gminy Żary zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego w obrębie wsi Sieniawa Żarska.

Załączniki

Nabór wniosków dla przedsiębiorców

Działając na prośbę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informujemy, iż w dniach od 25 marca do 8 maja 2019 r. będzie prowadzony nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Mirostowice Górne i Drozdów że z powodu  prac remontowych na zbiorniku retencyjnym wody pitnej w Mirostowicach Górnych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 25 lutego 2019r w godzinach 9.00  do  15.00. Za utrudnienia Przepraszamy.

Przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Informujemy, że w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
Od 27 lutego 2019 r. do 04 marca 2019 r. będzie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.
W piątek 01 marca 2019 r. od godz. 11.30  nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych t.j. złożenia wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydania dowodu osobistego.

Rekrutacja do projektu pn. Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę rodziców

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej, Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.
 
Pozyskanie dofinansowania pozwala na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla 10 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 24 miesięcy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)
 
Rekrutacja do projektu trwa od 18.02.2019r. do 10.03.2019r.
Dokumenty rekrutacyjne tj:
     Formularz zgłoszeniowy +
 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
 4. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób bezrobotnych, biernych zawodowo)
 5. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób pracujących na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych)
 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
 7. Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)
 8. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu –( dotyczy osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata do udziału w projekcie / i lub dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka (jeśli dotyczy)
 10. Oświadczenie Uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie miasta Żary / gminy wiejskiej Żary
 
należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, http://www.fundacja.zary.pl
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: e-mail
 
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 

Załączniki

Rozlicz PIT dla Gminy Żary

Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Żary tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż Gminę Żary.
Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Rozliczając PIT w Gminie Żary współfinansujesz: lepsze drogi, edukację dzieci, sport i kulturę, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, większe bezpieczeństwo.
 
Warunek jest  jeden Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę Żary.
 
 
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Baner: sms_banerBaner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Powszechny_Spis_Rolny_2020
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsb