• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Konkurs "Jak mogę ograniczyć plastik?

Organizatorem konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia tworzyw sztucznych, ich zalet i wad, wpływu na środowisko naturalne, sposobów ograniczenia użycia oraz prawidłowego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych, w tym segregowania. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Załączniki

Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem poniżej lista szkół z terenu gminy Żary, których pracownicy zadeklarowali przyłączenie się do strajku od 8 kwietnia:
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie,
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych,
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
- Zespół Szkół w Grabiku.
 
W związku powyższym Urząd Gminy Żary informuje:
- autobusy wraz z opiekunem jeździć będą według stałych rozkładów jazdy,
- obiady będą dostarczane do szkół zgodnie ze stałym harmonogramem,
- opieka (bez zajęć dydaktycznych i wychowawczych) organizowana będzie przez dyrektorów szkół wedle bieżących potrzeb,
- żadne dziecko, które pojawi się w szkole lub placówce wychowania przedszkolnego nie zostanie bez opieki.

Gminna strefa inwestycyjna na celowniku!

W dniu 20 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy Żary odbyło się spotkanie z dużym inwestorem z Włoch, podczas którego zostały omówione możliwości inwestycyjne na terenie naszej Gminy. Wójt Gminy – Pan Leszek Mrożek przedstawił nowo powstałą strefę inwestycyjną, mieszczącą się w obrębie Kadłubii, wzdłuż drogi krajowej Nr 27. Tereny zostały uzbrojone w drogę wewnętrzną, place manewrowy oraz sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Dla włoskiego inwestora jest to bardzo atrakcyjna oferta, z którą wiąże swoje najbliższe plany inwestycyjne oraz chce rozwijać dalszą działalność właśnie na terenie Gminy Żary.
Serdecznie zapraszamy do współpracy kolejnych Inwestorów, szczególnie mikro, małych i średnich zainteresowanych atrakcyjną ofertą Gminy Żary, dobrą współpracą z lokalnym samorządem oferującym dogodne warunki dla rozwijających się Przedsiębiorców.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Strefa inwestycyjna

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

W związku ze złożeniem dnia 18 marca 2019 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Nasza tradycja”  przez Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012” informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,      
 • na stronie http://www.gminazary.pl,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  28 marca 2019 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary, pokój 105,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail

Załączniki

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Żarach zawiadamia, że ze względu na awarię na ujęciu wody w m. Sieniawa Żarska w dniach od 20 do 22 marca 2019r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                       Wójt Gminy Żary

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z/s w Lubsku  informuje o organizowanym szkoleniu z "Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny".

Załączniki

Zwrot podatku akcyzowego

W załączeniu informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Załączniki

Wyłożenie projektu zmiany studium dla wsi Sieniawa Żarska

Wójt Gminy Żary wykłada do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego w obrębie wsi Sieniawa Żarska.

Załączniki

Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych 2019

W załączeniu regulamin Gminnego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych, który odbędzie się w dniach 8-12.04.2019r. w świetlicy wiejskiej w Łazie.

Załączniki

Dotacje z programu "Niepodległa" 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
 • festiwale, koncerty, spektakle,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
 • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami
Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie: http://www.niepodlegla.gov.pl
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsbBaner: enea_operator