• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Komunikaty

Uwaga! Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 10.04.2020 r.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Uwaga! Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku

 • 30-12-2019
 • Autor: Paulina Kowalska
 • drukuj

Załączniki

UWAGA!!!Zakaz wstępu do lasu

W związku występowaniem na terenie gminy Żary ASF ( Afrykańskiego  Pomoru Świń u dzików), bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii -obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
Zakaz obejmuje północną części gminy, od linii wyznaczonej przez drogę nr 12.
 
UWAGA !  Mieszkańcy Gminy Dzierżawcy i Kontrahenci !
 
Szanowni Państwo w związku z wystąpieniem w powiecie Żarskim ASF  ( Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików), zwracam się do Państwa z apelem zachowania szczególnej ostrożności i czujności dotyczącej  tej choroby.
Po znalezieniu martwego zwierzęcia zarówno na gruntach własnych jak i dzierżawionych prosimy o:
 1. oznakowanie miejsca znalezienia dzika
 2. powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika
 3. zgłaszanie faktu znalezienia padłego dzika do lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić Starostę, Wójta
 4. osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarze występowania ASF,
 • po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
 • znalazła padłego dzika ( i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługa świń.

Załączniki

Płatność kartą

Urząd Gminy Żary informuje, że w kasie urzędu można dokonywać wszystkich opłat należności Gminy Żary przy użyciu karty płatniczej. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.
Baner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej