• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Wydarzenia

X Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej uczniowie szkół gminnych i placówek wychowania przedszkolnego zmagali się w X Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem po raz pierwszy była Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej.
Udział wzięło blisko 40 osób w 3 kategoriach wiekowych oraz w 2 kategoriach wykonawczych.
Po wysłuchaniu wszystkich występów jury w składzie: Elżbieta Dyrba (przewodnicząca) oraz Barbara Gosławska i Sylwia Sługocka postanowiło nagrodzić następujące osoby:
Kategoria wiekowa: wychowanie przedszkolne – zespoły
Wyróżnienie: Zespół „Przedszkolne nutki” SP Bieniów
 
Kategoria wiekowa: klasy I - IV – solista
Wyróżnienie:        Weronika Kubabska – SP Sieniawa Żarska
                               Hanna Femlak – ZS Grabik
Nagroda:              Gabriela Zatylna – SP Lubanice
                               Lili Cierech – SP Bieniów
 
Kategoria wiekowa: klasy V - VIII – solista
Wyróżnienie:        Aleksandra Żurawska – SP Sieniawa Żarska
                               Martyna Senyk – SP Bieniów
                               Maja Terlecka – SP Olbrachtów
Nagroda:              Urszula Młynarczyk – SP im. Jana Pawła II w Złotniku
 
Kategoria wiekowa: klasy V - VIII – zespół
Wyróżnienie:        Aleksandra Milińska, Maja Rogala – SP Sieniawa Żarska
                               Zespół „Aniołki” – SP Lubanice
                               Zespół „Bez nazwy” – SP Olbrachtów
                               Zespół „Gwiazdeczki” – SP Mirostowice Dolne
Nagroda:              Zespół „Oremus” – SP im. Jana Pawła II w Złotniku
 
Dodatkowo przyznana została w kategorii OPEN nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej, którą otrzymała Aleksandra Żurawska – SP Sieniawa Żarska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy dodatkowo odebrali statuetki aniołów, które są od samego początku symbolem tego konkursu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

49Galeria zdjęć: X konkurs koled i pastoralek

Konferencja podsumowująca

18 stycznia br. w Pietrzykowie odbyło się podsumowanie projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skutki wobec migracji ludności”.

Celem projektu było stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska, parków przemysłowych i usuwanie powstałych zagrożeń. W cyklu spotkań brały udział jednostki Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucje, które po obu stronach granicy są odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. W projekcie przewidziany był zakup pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w innowacyjne nowoczesne rozwiązania sprzętowe i lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze z wyposażeniem.

Każdy z partnerów aby zrealizować projekt, musiała wykonać trzy zadania.
- Pierwszym było podniesienie poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-saksońskim. W ramach tego zadania przeprowadzono 14 spotkań, w których uczestniczyło ponad 1400 strażaków z Polski i Niemiec.
- Kolejnym zadaniem było podniesie poziomu bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji służb ratunkowych poprzez doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, o którym wspomniano powyżej.
- Ostatnim zadaniem było przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla dzieci jak się zachować w sytuacji zagrażania oraz ochrony i dbałości o  środowisko naturalne – wzięło w niej udział łącznie (obie strony granicy) 1200 dzieci.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 143 866,00 euro
Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 822 286,10 euro

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: podsumowanie projektu osp Pietrzykow

„Ale pasztet” - Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich w zupełnie nowej odsłonie.

Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich „Ale pasztet” w zupełnie nowej odsłonie.
Tym razem w wiosennej aurze i przedświątecznej atmosferze, a dokładnie 4 kwietnia 2020r. na terenie Zamku w Kliczkowie odbędą się zmagania w kategorii pasztet oraz danie jednogarnkowe.
Swoje zgłoszenie do udziału w konkursie wysłać może każdy bez względu na adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Festiwalowi towarzyszyć będzie organizowany w tym samym czasie „Wielkanocny Tygiel Smaków, czyli festiwal świątecznych (i nie tylko) kulinarnych zwyczajów i tradycji Borów Dolnośląskich”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów lokalnej i tradycyjnej kuchni regionu zarówno do rywalizacji jak i udziału w tym wydarzeniu.

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Żary zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XIV/166/19,  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r. poz. 3592).
 
Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  gminy Żary, których wysokość wyniesie :
 
17,00zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
34,00zł – stosuje się opłatę podwyższoną – miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

1. Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konkurs Recytatorski 2020

Załączniki

Likwidacja zagrożeń i zwalczania ASF- Apel do rolników

Załączniki

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych – Słubice, 14.01.2020r., Babimost, 15.01.2020r., Wschowa 22.01.2020r. i Międzyrzecz, 23.01.2020r.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się: 14 stycznia 2020r. w Słubicach, 15 stycznia 2020r. w Babimoście, 22 stycznia 2020r. we Wschowie i 23 stycznia 2020r. w Międzyrzeczu.
 
O spotkaniach
Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego.
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe zarówno z funduszy europejskich, jak i krajowych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty i dedykowane strony internetowe Ponadto spotkania z przedstawicielami podmiotów III sektora dotyczyć będą wdrożenia Generatora eNGO, wykorzystywanego do pisania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego.
 
Spotkania odbędą się:
 • 14 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 (I piętro budynku biblioteki Collegium Polonicum, biuro Fundacji, pokój 209), 69-100 Słubice;
 • 15 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w Urzędzie Miejskim w Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost;
 • 22 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwo Powiatowe we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
 • 23 stycznia 2020 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2 (sala konferencyjna, parter), 66-300 Międzyrzecz.
 
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.
 
W kwestii spotkania w Słubicach na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
(dot. spotkania w Słubicach)
 
W kwestii spotkania w Babimoście na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
(dot. spotkania w Babimoście).
 
W kwestii spotkania we Wschowie na zgłoszenia czekamy do 21 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
(dot. spotkania we Wschowie).
 
W kwestii spotkania w Międzyrzeczu na zgłoszenia czekamy do 22 stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
(dot. spotkania w Międzyrzeczu)
 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 

UWAGA !!! PTASIA GRYPA !!!! HODOWCY i OSOBY TRZYMAJĄCE DRÓB

W związku z występowaniem w województwie wielkopolskim i lubelskim wysoce zjadliwej grypy ptaków, proszę zachować szczególna ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, celem minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
 • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach w których są utrzymywane;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
 • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostawać w obiekcie ( kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

Turniej Tenisa Stołowego w ramach WOŚP

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się 12 stycznia 2020r. w Szkole Podstaowej w Olbrachtowie. Więcej informacji na załączonym plakacie.

Załączniki

Polsko-Niemieckie wigilijne spotkanie Seniorów

13 grudnia 2019 roku w Mirostowicach Górnych odbyło się Polsko-Niemieckie spotkanie seniorów, w którym wzięli udział seniorzy z Gminy Żary oraz partnerskiego miasta Neuhausen/Spree. Spotkanie to miało na celu integrację środowiska seniorów, a także wymianę doświadczeń i tradycji tym razem o tematyce świątecznej.
Po oficjalnym powitaniu gości przez Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Górnych wszyscy udali się na wycieczkę do Izby Dziedzictwa Kulturowego w Bieniowie, a następnie zwiedzono „Galerię Mi” w Mirostowicach Dolnych. Seniorzy z Polski mieli również okazję aby pochwalić się swoją nowo powstałą siedzibą Klubu Senior +.
Punktem kulminacyjnym dnia była tradycyjna polska wigilia, po której wszyscy zgromadzeni goście mogli obejrzeć występ kabaretu „Oj tam, oj tam”. Mimo napiętego programu dnia, spotkanie przebiegało w miłej i spokojnej atmosferze.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

29Galeria zdjęć: klub seniora mir gor niemcy

1 2 3 4 5 6 ... 10
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej