Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Wydarzenia

Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary z absolutorium

Na wczorajszej (30 czerwca) sesji radni głosowali nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok oraz nad udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy Żary.
Absolutorium, zgodnie z ustawowymi wytycznymi towarzyszyła prezentacja Raportu o Stanie Gminy za ubiegły rok i dyskusja nad nim. Zawiera on wszystko, co działo się na terenie gminy w minionym roku. Są tam informacje na temat potencjału, statystyki, zrealizowane inwestycje i na jakich etapach konkretnych strategii jest samorząd. Radni podsumowali także budżet za ubiegły rok, zapoznali się z przedstawionymi materiałami. Wyrazili pozytywną opinię o finansach, wysłuchali także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 
W głosowaniu nad sprawozdaniem wykonania budżetu za 2021 rok, 12 radnych było „za” 1 wstrzymał się od głosu, 2 było nieobecnych. Za udzieleniem absolutorium wójtowi opowiedziało się 12 radnych, przeciw był 1, a 2 było nieobecnych.
 
- Wartym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy od blisko 20 lat gmina wykonała budżet w 114 procentach z zyskiem na koniec 2021  roku - ponad 10 mln zł na wszystkich jednostkach. Podczas gdy wiele samorządów zamyka go „pod kreską” – zauważył  w sprawozdaniu wójt, Leszek Mrożek.- Świadczy to o dobrej kondycji  gminy Żary, a wszystko dzięki racjonalnej, odpowiedzialnej, ale przede wszystkim przewidywalnej polityce finansowej.
 
Słowa podziękowania od radnego Krzysztofa Majewskiego popłynęły także w kierunku Skarbnik Gminy Barbary Karpowicz, która jak powiedział trzyma rękę na pulsie przy układaniu, a potem zachowaniu dyscypliny finansowej budżetu.
A ten przedstawia się następująco. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 74,8 mln zł, w tym dochody bieżące 66,9 mln  zł. Stanowi to 103,9 procent planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7,9 mln zł.
Wydatki budżetu zamknęły się kwotą nieco ponad  64 mln zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 53,7 mln zł, co stanowi prawie 96 procent planu.  Wydatki majątkowe zostały zrealizowane za 10,3 mln zł , tj. 98 proc. planu.
 
Wójt Leszek Mrożek kierując podziękowania za udzielone absolutorium stwierdził:
- Dziękuję pani Skarbnik, że sprawuje pieczę nad budżetem, pani Sekretarz za przygotowanie raportu i że nas wspiera, dziękuję za zaangażowanie kierownikom, pracownikom urzędu, także radnym i sołtysom za współpracę. Sytuacje z którymi się stykamy często są trudne i złożone, ale jesteśmy tu po to  by je rozwiązywać, bo przecież pełnimy służebną rolę wobec mieszkańców i jak powiedział przewodniczący nie możemy chować głowy w piasek – podkreślał.- A następny rok też nie będzie łatwy. Czeka nas powrót pandemii i wciąż jeszcze odczuwalne  skutki wojny w Ukrainie. Przy realizacji kolejnych zadań mierzymy się z wartością pieniądza. Wierzę, że dzięki dialogowi i ten rok też będzie rokiem dobrej współpracy.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Sesja Absol 22

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: Gospodarka odpadamiBaner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej