Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Załączniki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2021

Załączniki

Harmonogramy wywozu odpadów:

UWAGA MIESZKAŃCY !!      

Na podstawie § 2 pkt. 1,2,3 uchwały Rady Gminy Żary nr XIX/134/16 z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych terenów
(Dz. U. Woj. Lub. z 2016r., poz. 1221), właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później niż w terminie  3 dni roboczych  od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana.     
Zgłoszenie winno nastąpić w Urzędzie Gminy Żary, pok. 207, telefonicznie pod nr
(68) 470-73-04 lub pocztą elektroniczną na adres email 
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności, w szczególności:        
1) imię i nazwisko zgłaszającego,    
2) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,       
3) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, 
Wymienione powyżej zasady uchwalone zostały przez Radę Gminy Żary winny być przestrzegane od 1 stycznia 2017r.   


DROGI MIESZKAŃCU GMINY ŻARY!! 
PRZESTREZEGAJ TERMINÓW NA HARMONOGRAMIE I ODPADY WYSTAWIAJ DZIEŃ PRZED WYWOZEM!!

Załączniki

Baner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadami
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: zwik_kanalizacjaBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej