Aktualności

Spotkanie partnerskie

Ilustracja do informacji: Spotkanie partnerskie
21 marca  br.   odbyło się kolejne spotkanie partnerskie Gminy Żary z Gminą Neuhausen/Spree. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obydwu   samorządów.  Podczas wizyty omówiono planowane działania gmin partnerskich w  zakresie organizacji wspólnych imprez sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
 

Obchody Dnia Sołtysa

Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sołtysa
11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu gminy, aby podziękować im za ich ciężką pracę .
To właśnie sołtysi pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości.
 
Wójt Gminy wyraził wdzięczność i szacunek za wszelkie starania Sołtysów  na rzecz poprawy i rozwoju miejscowości. To Sołtysi są pierwszymi osobami  do których przychodzą mieszkańcy z wszelkimi problemami. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć na terenie wsi.
Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia,  samych zawodowych i osobistych sukcesów, które pozwolą cieszyć się z dalszego sprawowania funkcji Sołtysa oraz  przyjacielskich  relacji z mieszkańcami złożył wszystkim Sołtysom Wójt Gminy Żary.
 
 
 
 

Gminny Konkurs Wielkanocny 2018

Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Wielkanocny 2018
Wójt Gminy Żary Leszczek Mrożek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM 2018. Prace należy składać w Świetlicy Wiejskiej w Łazie dnia 19.03.2018 r. w godzinach od 8:00 do 18:00. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23.03.2018 r. o godzinie 10:00. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.
 

Załączniki

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziało w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ilustracja do informacji: Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziało w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.
 
Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 15 marca 2018 r., godz.  1000 – 1500
Formularz należy przesłać do 13 marca 2018 r.
 

Agenda spotkania:
  1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
  2. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – zagadnienia techniczne.
  3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail.
 
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 
W przypadku zgłoszenia się na dane spotkanie liczby osób mniejszej niż 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia spotkania. W takim przypadku osobom zainteresowanym uczestnictwem w spotkaniu zaproponowany zostanie inny termin, o ile spotkanie w innym terminie będzie organizowane i/lub będzie możliwość przyjęcia na nie większej liczby osób.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail e-mail.
                                      
 

Załączniki

Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia Światłowodowa

Ilustracja do informacji: Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia Światłowodowa
Informujemy, że na terenie Gminy Żary  prowadzona jest już po raz drugi akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
 
 
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenie gminy.
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie  Gminy będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie naszej Gminy.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 marca 2018 r. do  Urzędu  Gminy Żary, Al. Jana Pawła II, pok. 202.
Deklaracje  dostępne są u siedzibie UG Żary oraz można pobrać ze strony internetowej Gminy Żary
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.

 
 
 

Załączniki

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku - możliwości i oczekiwania

Ilustracja do informacji: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku - możliwości i oczekiwania

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego na spotkanie informacyjne do Sali im. Janusza Koniusza w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze 15 marca b.r. godzina 11.00. Tematem spotkania będzie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku -  możliwości i oczekiwania.

 
 

Załączniki

Program dotacyjny "Niepodległa"

Ilustracja do informacji: Program dotacyjny "Niepodległa"
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Lubuski zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury do składania wniosków w ramach Programu "Niepodległa 2018". Termin naboru w konkursie od 26 lutego do 23 marca 2018r. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Gminny Konkurs Recytatorski 2018

Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Recytatorski 2018
Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się 26-27 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. W tegorocznych konkursie wystartowało bardzo dużo, bo aż 78 recytatorów z trzech kategorii wiekowych.
 
Jury w kategorii wiekowej I-III wyłoniło następujących zwycięzców: Zuzanna i Natalia Wacowska ze SP w Mirostowicach Dolnych, Bartosz Wojwoda z ZS w Grabiku oraz Magda Bączkowska z GBP z filią w Olbrachtowie. Wyróżnieni natomiast zostali następujący uczniowie: Vanessa Jurczak, Daria Mikołajczuk, Karolina Dąbrowska oraz Nikola Dziweńko.
Tytuły laureatów w kategorii wiekowej klas IV-VI zdobyli: Joanna Kisielewicz z ZS w Grabiku, Tomasz Kosiński również z ZS w Grabiku, Aleksandra Penksa ze SP w Mirostowicach Dolnych oraz Krzysztof Kuchenbecker ze SP w Olbrachtowie. Jury w tej grupie recytatorów postanowiło wyróżnić: Wiktorię Janiszewską, Wiktorię Dawidowską, Maję Terlecką oraz Wiktorię Rozpędowską.
W grupie recytatorów z gimnazjum wytypowano również czworo laureatów: Bartosza Kłudkowskiego z ZS w Bieniowie, Kamila Gierula z ZS w Grabiku, Karolinę Banasiak ze SP w Bieniowie oraz Jakuba Kosińskiego z ZS w Grabiku. Jury wyróżnienia postanowiło przyznać dwóm wykonawcom: Wiktorii Ościak oraz Wiktorii Kułak.
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek złożył serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za udział, a laureatom życzył powodzenia i sukcesów na dalszym, powiatowym etapie LKR, który odbędzie się 24 marca w sali widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu Kultury.
 
 

KOLEJNE CZTERY NOWOCZESNE SAMOCHODY POŻARNICZE DO POWIATU ŻARSKIEGO W 2018 ROKU

Ilustracja do informacji: KOLEJNE CZTERY NOWOCZESNE SAMOCHODY POŻARNICZE DO POWIATU ŻARSKIEGO W 2018 ROKU
W dniu 27 lutego 2018 roku został zatwierdzony projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” Wartości projektu to 1 919 366,00 euro, dofinansowanie 1 631 461,10 euro, realizowany będzie w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp., a partnerzy projektu to: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.
 
Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji. W tym celu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, który poprawi skuteczność interwencji i zminimalizuje ewentualne straty popożarowe. Realizacja projektu przewiduje n/w zakupy:
- Jeden lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy wyposażony w namiot kwatermistrzowski oraz system łączności, przeznaczony do organizacji sztabu dowodzenia w miejscu działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach o wartość 75.295,00 €.
- Pięć średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych wraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej, umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem dla jednostek OSP Sieniawa Żarska, OSP Górzyn, OSP Łęknica oraz Stadt Bad Muskau i Gemeinde Gablenz o wartości 1.496.800,00 €.
Aby zapewnić ciągłość projektu włączone i zaangażowane będą również dzieci oraz młodzież z terenu partnerów projektu, które będą uczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia w myśl powiedzenia " Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Minimalna liczba dzieci objęta projektem po obu stronach granic w dwóch kampaniach informacyjnych to 1200 osób.
Autorem projektu jest Pan Piotr Kowalski - Koordynator projektu z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
 
Inf. z PSP Żary
 

Zwrot podatku akcyzowego - ostatni termin

Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego - ostatni termin
W dniu 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Wnioski należy złożyć do końca lutego 2018 roku, wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 162
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sołtysa Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Wielkanocny 2018 Ilustracja do informacji: Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziało w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ilustracja do informacji: Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia Światłowodowa Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Recytatorski 2018

Obchody Dnia Sołtysa

11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu gminy, aby podziękować im za ich ciężką pracę . To właśnie sołtysi pełnią...

Gminny Konkurs Wielkanocny 2018

Wójt Gminy Żary Leszczek Mrożek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM 2018. Prace należy składać w Świetlicy Wiejskiej w Łazie dnia 19.03.2018 r. w godzinach od 8:00 do 18:00. Ogłoszenie...

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia...

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r . w ramach Programu...

Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia...

Informujemy, że na terenie Gminy Żary prowadzona jest już po raz drugi akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe . Wybudowanie takich przyłączy...

Gminny Konkurs Recytatorski 2018

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się 26-27 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. W tegorocznych konkursie wystartowało bardzo dużo, bo aż 78 recytatorów z trzech kategorii wiekowych. ...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405