Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 

Załączniki

List intencyjny podpisany

Ilustracja do informacji: List intencyjny podpisany
Dnia 16.02.2018r. Wójt Gminy Żary  Leszek Mrożek podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  w związku z planowanym przez spółkę rozwojem sieci gazowej.
List wyraża akces zainteresowania powstaniem odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej w naszej Gminie. Strony postanawiają podjąć negocjacje w przedmiocie ustalenia możliwości budowy gazociągu oraz zasad jego finansowania, określając ogólne zasady mające na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej.   Niniejszy list stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z Gminą, mających na celu realizację inwestycji przez PSG.

 
 
 
 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
Poniżej informacja dotycząca roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2018 roku z zakresu:
 
 

Zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego
Przypomina się o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku. Prosi się o nie czekanie do ostatniej chwili, wnioski nie będą przyjmowane po terminie.
 
Wójt Gminy Żary informuje, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
     
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Załączniki

"Droga do zatrudnienia!"

Ilustracja do informacji: "Droga do zatrudnienia!"
Szanowni Państwo,
od 01.01.2018r. firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp.  z o.o. z Lublina rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu "Droga do zatrudnienia!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018

Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018
W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Załączniki

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert
Wójt Gminy Żary ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2018 roku w zakresie:
- wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej, 
- turystyki i krajoznawstwa, 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

Załączniki

Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy

Ilustracja do informacji: Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy
Dobiega końca realizacja projektu pn. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
 
 
 
W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:
 
e-Cmentarz
System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybką lokalizację grobów/zmarłych w wybranym obszarze. Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy z zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. Łącznie do ewidencji zostaną wpisane wszystkie cmentarze na terenie gmin. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych. Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu m.in. kaplicy, toalet, punktów poboru wody.
 
Więcej informacji tutaj.
 
e-Radny
Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, Zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał). Gwarantuje szybki i bez kosztowy dostęp z telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów z Biura Rady. Dodatkowym atutem jest kontakt bezpośredni do innych radnych.
Ponadto dzięki aplikacji Platforma biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie dokumentów jak i szybkie ich wyszukanie. Dzięki ww. aplikacji wszystkie dokumenty trafiają na skrzynkę mailową Radnego. Dzięki aplikacji urząd oszczędza koszty obsługi papierowej biura rady. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, interfejs - czytelny, prosty i przejrzysty.
 
e-Mieszkaniec
Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji z urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.
 
e-Podatki
Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu. Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon z dostępem do Internetu. Ponadto umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz z podpisem ePUAP, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie.
 
 
 

Rekrutacja do przedszkola...

Ilustracja do informacji: Rekrutacja do przedszkola...
W kwietniu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku (grupa 3 latków), oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca marca rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
 

Załączniki

Nowy samochód dla Straży Granicznej

Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla Straży Granicznej
Dnia 23.01.2018r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu patrolowo-pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach- Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Nowy samochód przyczyni się do zwiększenia aktywności działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom Gminy Żary poczucia bezpieczeństwa oraz prowadzenia czynności zapewniających ochronę porządku publicznego.
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 162
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sołtysa Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Wielkanocny 2018 Ilustracja do informacji: Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia udziało w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ilustracja do informacji: Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia Światłowodowa Ilustracja do informacji: Gminny Konkurs Recytatorski 2018

Obchody Dnia Sołtysa

11 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu gminy, aby podziękować im za ich ciężką pracę . To właśnie sołtysi pełnią...

Gminny Konkurs Wielkanocny 2018

Wójt Gminy Żary Leszczek Mrożek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM 2018. Prace należy składać w Świetlicy Wiejskiej w Łazie dnia 19.03.2018 r. w godzinach od 8:00 do 18:00. Ogłoszenie...

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do wzięcia...

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r . w ramach Programu...

Internet dla mieszkańców–Lubuska Unia...

Informujemy, że na terenie Gminy Żary prowadzona jest już po raz drugi akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe . Wybudowanie takich przyłączy...

Gminny Konkurs Recytatorski 2018

Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się 26-27 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. W tegorocznych konkursie wystartowało bardzo dużo, bo aż 78 recytatorów z trzech kategorii wiekowych. ...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405