Aktualności

KOLEJNE CZTERY NOWOCZESNE SAMOCHODY POŻARNICZE DO POWIATU ŻARSKIEGO W 2018 ROKU

Ilustracja do informacji: KOLEJNE CZTERY NOWOCZESNE SAMOCHODY POŻARNICZE DO POWIATU ŻARSKIEGO W 2018 ROKU
W dniu 27 lutego 2018 roku został zatwierdzony projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” Wartości projektu to 1 919 366,00 euro, dofinansowanie 1 631 461,10 euro, realizowany będzie w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp., a partnerzy projektu to: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.
 
Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji. W tym celu zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, który poprawi skuteczność interwencji i zminimalizuje ewentualne straty popożarowe. Realizacja projektu przewiduje n/w zakupy:
- Jeden lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy wyposażony w namiot kwatermistrzowski oraz system łączności, przeznaczony do organizacji sztabu dowodzenia w miejscu działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach o wartość 75.295,00 €.
- Pięć średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych wraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej, umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem dla jednostek OSP Sieniawa Żarska, OSP Górzyn, OSP Łęknica oraz Stadt Bad Muskau i Gemeinde Gablenz o wartości 1.496.800,00 €.
Aby zapewnić ciągłość projektu włączone i zaangażowane będą również dzieci oraz młodzież z terenu partnerów projektu, które będą uczyć się m.in. udzielania pierwszej pomocy oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia w myśl powiedzenia " Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Minimalna liczba dzieci objęta projektem po obu stronach granic w dwóch kampaniach informacyjnych to 1200 osób.
Autorem projektu jest Pan Piotr Kowalski - Koordynator projektu z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.
 
Inf. z PSP Żary
 

Zwrot podatku akcyzowego - ostatni termin

Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego - ostatni termin
W dniu 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Wnioski należy złożyć do końca lutego 2018 roku, wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.
 

Załączniki

Informacja o projekcie

Ilustracja do informacji: Informacja o projekcie
Gmina Żary informuję, że jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim pn. "Udostępnianie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa: 4.  Środowisko i kultura, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT. Więcej informacji w załączniku.
 

Załączniki

Informacja dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 

Załączniki

List intencyjny podpisany

Ilustracja do informacji: List intencyjny podpisany
Dnia 16.02.2018r. Wójt Gminy Żary  Leszek Mrożek podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie  w związku z planowanym przez spółkę rozwojem sieci gazowej.
List wyraża akces zainteresowania powstaniem odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej w naszej Gminie. Strony postanawiają podjąć negocjacje w przedmiocie ustalenia możliwości budowy gazociągu oraz zasad jego finansowania, określając ogólne zasady mające na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej.   Niniejszy list stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z Gminą, mających na celu realizację inwestycji przez PSG.

 
 
 
 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
Poniżej informacja dotycząca roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2018 roku z zakresu:
 
 

Zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego
Przypomina się o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku. Prosi się o nie czekanie do ostatniej chwili, wnioski nie będą przyjmowane po terminie.
 
Wójt Gminy Żary informuje, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
     
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Załączniki

"Droga do zatrudnienia!"

Ilustracja do informacji: "Droga do zatrudnienia!"
Szanowni Państwo,
od 01.01.2018r. firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp.  z o.o. z Lublina rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu "Droga do zatrudnienia!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018

Ilustracja do informacji: Eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2018
W załączeniu Regulamin Eliminacji Gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w dniach 26-27.02.2018r.

Załączniki

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert
Wójt Gminy Żary ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2018 roku w zakresie:
- wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej, 
- turystyki i krajoznawstwa, 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 163
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405