Aktualności

Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy

Ilustracja do informacji: Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy
Dobiega końca realizacja projektu pn. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
 
 
 
W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:
 
e-Cmentarz
System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybką lokalizację grobów/zmarłych w wybranym obszarze. Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy z zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. Łącznie do ewidencji zostaną wpisane wszystkie cmentarze na terenie gmin. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych. Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu m.in. kaplicy, toalet, punktów poboru wody.
 
Więcej informacji tutaj.
 
e-Radny
Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, Zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał). Gwarantuje szybki i bez kosztowy dostęp z telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów z Biura Rady. Dodatkowym atutem jest kontakt bezpośredni do innych radnych.
Ponadto dzięki aplikacji Platforma biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie dokumentów jak i szybkie ich wyszukanie. Dzięki ww. aplikacji wszystkie dokumenty trafiają na skrzynkę mailową Radnego. Dzięki aplikacji urząd oszczędza koszty obsługi papierowej biura rady. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, interfejs - czytelny, prosty i przejrzysty.
 
e-Mieszkaniec
Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji z urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.
 
e-Podatki
Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu. Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon z dostępem do Internetu. Ponadto umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz z podpisem ePUAP, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie.
 
 
 

Rekrutacja do przedszkola...

Ilustracja do informacji: Rekrutacja do przedszkola...
W kwietniu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku (grupa 3 latków), oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca marca rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
 

Załączniki

Nowy samochód dla Straży Granicznej

Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla Straży Granicznej
Dnia 23.01.2018r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu patrolowo-pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach- Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Nowy samochód przyczyni się do zwiększenia aktywności działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom Gminy Żary poczucia bezpieczeństwa oraz prowadzenia czynności zapewniających ochronę porządku publicznego.
 
 
 
 

Strażacy na pograniczu...

Ilustracja do informacji: Strażacy na pograniczu...
W dniu 19.01.2018r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Żarach odbyła się konferencja w ramach złożonego do dofinansowania projektu pt. " Strażacy na pograniczu polsko - saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności"
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Żary - Leszek Mrożek, St.bryg. Przemysław Gliński - Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, Kpt. Marcin Białowąs - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, Mł. Ogn. Piotr Kowalski - Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim - Koordynator projektu, Piotr Kuliniak - Burmistrz Łęknicy, Lech Jurkowski - Burmistrz Lubska, Adriana Sarnecka - Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dorota Zaucha - inspektor w Referacie Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych. Z ramienia Lidera projektu - Komendy Woijewódzkiej PSP - Pan Piotr Kowalski przedstawił ideę projektu oraz omówił zadania przydzielone dla każdego partnera. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej, która dokonana zostanie na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 27.02.2018r.
 
 

Komunikat o sprzedaży samochodów

Ilustracja do informacji: Komunikat o sprzedaży samochodów
Gmina Żary posiada do sprzedania dla innych samorządów lub bezpośrednio dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprawne technicznie i zarejestrowane pojazdy pożarnicze typu:
  1. MAN 15-240 GCBA-3,6/24 rok prod. 1988,  kabina  6-8 osób, autopompa, szybkie natarcie, zbiornik 3500 litrów 
  2. STAR  200 GBM-2/8 rok prod. 1984,  kabina  6 osób, zbiornik 2000 litrów 
  3. STAR 200 GBM-2/8 rok prod. 1989,  kabina  6 osób, zbiornik  2000 litrów 
Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Osoby do kontaktów :
Radosław Pogorzelec tel. 68 470 73 12 w godzinach od. 7.00 do 15.00
Piotr Dziok tel. 68 470 73 10 w godzinach od 7.00 do 15.00
Tadeusz Polak tel.   68 478 62 93 w godzinach od. 7.00 do 14.00
W załączeniu zdjęcia samochodów pożarniczych.
 

Spotkanie w Neuhausen Spree

Ilustracja do informacji: Spotkanie w Neuhausen Spree
Dnia 12.01.2018r. delegacja z Gminy Żary wzięła udział w spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen Spree.Celem spotkania było omówienie współpracy w roku 2017 oraz określenie planów działania na rok bieżący.
 

Turniej tenisa stołowego

Ilustracja do informacji: Turniej tenisa stołowego

Zapraszamy do udziału w  turnieju tenisa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP, który odbędzie się 14.01.2018 r.  o godz.10.00 w Olbrachtowie.

W załączeniu plakat informacyjny.

 

Załączniki

Komunikat dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Komunikat dla mieszkańców
Informujemy odbiorców wody wsi Łaz i Mirostowic Dolnych ul. Żarskiej nr 16, 19, 20, 21 i 22,  że z powodu  prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody  dnia 9 stycznia   2018 r.  w godzinach 9.00 – 12.00.
 

Spotkanie dla NGO

Ilustracja do informacji: Spotkanie dla NGO
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. w godzinach 13:00 – 16:00 we Wschowie. Więcej informacji w załączeniu.
 

Załączniki

Nowy samochód dla KPP Żary

Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla KPP Żary
Dnia 29.12.2017r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu nieoznakowanego dla Komendy  Powiatowej  Policji w Żarach. Gmina Żary wspiera inicjatywy związane z podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Nowy samochód usprawni realizację zadań związanych również  z zapewnieniem porządku na terenie Gminy Żary.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 163
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405