Aktualności

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego

Ilustracja do informacji: Mikołajkowy turniej tenisa stołowego
Informujemy, że 3.12.2017r w Olbrachtowie o godz.10.00 odbędzie się Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Żary.Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach kobiet: rocznik 2002 i młodsze oraz open i 4 kategoriach mężczyzn: rocznik 2002 i młodsi, amatorzy - mieszkańcy Gminy wiejskiej Żary, amatorzy i zrzeszeni. Wpisowe do turnieju 10zł /nie dotyczy mieszkańców Gminy wiejskiej Żary/. W załączeniu plakat.
 

Załączniki

60 lat OSP Złotnik

Ilustracja do informacji: 60 lat OSP Złotnik
W załączeniu galeria. 

Uroczystość jubileuszy małżeńskich

Ilustracja do informacji: Uroczystość jubileuszy małżeńskich
W dniu 18 listopada w Sali żarskiej „Luny” odbyła się piękna uroczystość, podczas której honorowymi gośćmi były pary, które w związku małżeńskim trwają już od pół wieku i dłużej.
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry i zły los”. Tymi słowami Jana Pawła II były opatrzone listy gratulacyjne, jakie razem z upominkami wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek „diamentowej” i „złotym” parom z terenu naszej gminy. Jubilaci otrzymali również Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Trubardurzy” oraz zespołu „Łazowianki” z Łazu. Był to prezent od zespołu dla Pani Teresy Olszewskiej – kierownika zespołu, która wraz z mężem Czesławem również obchodziła Złote Gody. 
Jubilatami z terenu naszej gminy byli  Państwo:
60 Lecie – Diamentowe Gody

1. Władysława i Bolesław Maciejewski

50  Lecie – Złote Gody

1. Waleria i Mirosław Stefanowicz
2. Helena i Władysław Chmielewski
3. Teresa  i Czesław Olszewski
4. Krystyna i Bogdan Matysik
5. Helena i Karol Wolniak
6. Zofia i Henryk Mękal
7. Wanda i Wojciech Kamiński

   
                                                                                                                                             

Przekazanie samochodu dla OSP Mirostowice Dolne

Ilustracja do informacji: Przekazanie samochodu dla OSP Mirostowice Dolne
Dnia 20.11.2017r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu zakupionego dla OSP Mirostowice Dolne. 

Zapraszamy mieszkańców do składania deklaracji

Ilustracja do informacji: Zapraszamy mieszkańców do składania deklaracji
Informujemy, że na terenie Gminy Żary  prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych.
Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenie gminy.
 
Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie  Gminy będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie naszej Gminy.
 
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.
 
Poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji. Liczymy na  wsparcie przy ich wypełnianiu przez osoby zainteresowane światłowodem. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).
 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do  Urzędu  Gminy Żary, Al. Jana Pawła II, pok. 105 (sekretariat) lub przesłać podpisaną deklarację skanem na adres:  e-mail
Deklaracje  dostępne są u siedzibie UG Żary oraz można pobrać ze strony internetowej Gminy Żary
Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.
 

 
 
 

Załączniki

Nabór do służby wojskowej

Ilustracja do informacji: Nabór do służby wojskowej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera „furtkę” do zawodowej  służby wojskowej.  Jednocześnie informujemy, iż jednostki wojskowe w Żaganiu i Świętoszowie dysponują wolnymi etatami dla osób już przeszkolonych. Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Życzenia

Ilustracja do informacji: Życzenia

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

Ilustracja do informacji: Koncert z okazji Dnia Niepodległości
Dnia 12.11.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Siodle z inicjatywy Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Żary Leszka Kasprów odbył się wyjątkowy koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Na scenie wystąpiła Wojskowa Orkiestra z Żagania pod dyrekcją   st. chor. szt. Adama Dudzika oraz soliści  Szymon Rzeszowski, Marzena Wieczorek, Elżbieta Mikołajczyk. Przybyli mieszkańcy gminy mieli okazję wysłuchać pięknych pieśni niepodległościowych i patriotycznych, koncert zakończył się gromkimi brawami i owacjami na stojąco.
 

Komunikat

Ilustracja do informacji: Komunikat
Informujemy mieszkańców wsi Olbrachtów, Mirostowice Górne i Drozdów, iż  po wykonaniu dezynfekcji sieci woda z sieci wodociagowej  jest zdatna do celów spożywczych. W załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonych badań.
Żary, 14.11.2017r.
 

Załączniki

Nowy samochód dla OSP Mirostowice Dolne

Ilustracja do informacji: Nowy samochód dla OSP Mirostowice Dolne
W dniu 27.10.2017 został dostarczony kolejny średni samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO, tym razem dla jednostki OSP Mirostowice Dolne. Wartość nowego wozu strażackiego to 763.830,00 zł. Odbyło się również szkolenie z podstawowych zasad użytkowania i obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wynosi 381.915,00 zł.
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405