Referat Finansowy

  
Zastępca Skarbnika Gminy-  Katarzyna Kalkowska-  pok. 104, tel. (68) 470-73-36.
 
1)     inspektor Anna Trojanowska - prowadzenie komputerowej ewidencji wydatków budżetowych– pok. 104, tel. (68) 470-73-07,
2)     podinspektor Izabela Pracoń - prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych  i wyposażenia,
        ewidencja podatku VAT– pok.104,  tel. (68) 470-73-07 
3)     inspektor Aurelia Haznar – obsługa kasy – pok. 104, tel. (68) 470-73-34.
4)     inspektor Urszula Libertowska- prowadzenie komputerowej ewidencji dochodów,
        wystawianie faktur VAT- pok. 104, tel. (68) 470 73 23,
5)     podinspektor Monika Płóciennik - opłaty za wodę, podatki - pok. 103, tel. (68) 470-73-31,
6)     podinspektor Beata Wesołowska - kadry i płace - pok. 213, tel. (68) 478-62-91,
7)   inspektor Katarzyna Nowicka – podatek: rolny, leśny, od nieruchomości (wymiar), ewidencja i rozliczanie należności podatkowych z tyt. podatku od środków transportowych - pok. 101, tel. (68) 470-73-13,
8)     podinspektor Anna Sporys – podatek: rolny, leśny, od nieruchomości (wymiar) - pok. 101, tel. (68) 470-73-11,
9)   podinspektor Marzena Stromidło - obsługa finansowo - księgowa opłat za gospodarowanie odpadami, czynsze lokalowe i mieszkaniowe - pok. 103, tel.  (68)470-73-31, zastępstwo: referent Patrycja Drozdek
10)   inspektor Eugenia Jeremicz - stanowisko ds. egzekucji pok. 203, tel. (68) 470-73-25.
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405