Harmonogram spotkań animatora rodziny w miesiącu lipcu 2013 r.

Załączniki

Harmonogram zajęć na miesiąc maj 2013

Załączniki

Harmonogramy zajęć

Załączniki

Wyniki naboru kandydatów prowadzących zajęcia w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach”

Załączniki

Protokół komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko animatora rodziny w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Załączniki

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko animatora rodziny

Załączniki

Nabór na trenerów zajęć z EFS

W związku z realizacją projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań.
Szczegółowe informacje w poniższym załączniku.

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji projektu

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji projektu
Sprawozdanie z realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach” za styczeń, luty 2013 r.
W miesiącach: styczeń i luty 2013r. trwał proces rekrutacji uczestników projektu systemowego. Prowadzone były rozmowy dotyczące problemów i oczekiwań beneficjentów, a tym samym dotyczące możliwości i szans, jakie stwarza przed nimi udział w projekcie. Ostatecznie do uczestnictwa w planowanych działaniach zakwalifikowano 21 osób w tym 16 kobiet i 5 mężczyzn - mieszkańców gminy Żary, w wieku aktywności zawodowej, w większości bezrobotnych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka, wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
 
W dniu 27.02.2013r. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-organizacyjne uczestników projektu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, na którym przedstawiono założenia, cele oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy podpisali niezbędne dokumenty warunkujące udział w projekcie i pozwalające zakończyć proces rekrutacji.
W miesiącu marcu zostaną podpisane kontrakty socjalne i utworzone ścieżki reintegracji z uczestnikami projektu, a następnie zostaną przygotowane i opublikowane pierwsze zapytania ofertowe na przeprowadzenie planowanych działań i form wsparcia, Podejmowane działania w ramach projektu, mają zmierzać do podnoszenia kompetencji i umiejętności życiowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sporządziła:
Ewa Orzech
 

Wyniki naboru na stanowisko instruktora prowadzenia szkoły dla rodziców

Autor: Maria Nowak

Załączniki

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu systemowego POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Załączniki

1 2
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405