Podsumowanie projektu dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau

Ilustracja do informacji: Podsumowanie projektu dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau
15.09.2013 r. w Parku Rododendronów w Kromlau odbyło się podsumowanie projektu „Dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau”.
Na uroczystości te pojechała liczna grupa z Gminy Żary z Wójtem Gminy na czele. Zwiedzanie zaczęło się od wycieczki kolejką z Weiswasser do parku w Kromlau. Zwiedzanie parku połączone było z odkrywaniem kolejnych tablic w języku polskim i niemieckim. Zespół „Karolinki” dał krótki występ oraz wręczył burmistrzowi Gablenz okolicznościową pamiątkową książkę.
Później było wspólne biesiadowanie, podczas którego oglądano występy dzieci z sekcji muzycznej i tanecznej. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy z niemiecką gminą Gablenz.
BG

 
 

Święto Parku w Kromlau

Ilustracja do informacji: Święto Parku w Kromlau
18 maja w ramach współpracy między Gminą Żary a Gminą Gablenz przedstawiciele Zespołu Szkół w Bieniowie, Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” w Bieniowie oraz KGN „Karolinki” z Grabika wybrali się z wizytą do Kromlau. Mimo niesprzyjającej pogody, ale za to dzięki gościnności i zaangażowaniu władz Gablenz, zwiedzili założony w 1844 roku przez dziedzica Rotschke przepiękny Park Rododendronów z mostem łukowym z kamieni bazaltowych. W okresie Zielonych Świątek odbywa się tu święto parku, któremu towarzyszą różne imprezy.
 
Dnia 19.05.2013 r. w obchodach Święta Parku Rododendronów wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Żary.
Kromlau- to największy w Niemczech park rododendronów gruntowych otoczony przyrodą Łuku Mużakowskiego. Położone na północy Powiatu Gorlitz w pobliżu parku księcia Pucklera Bad Muskau, Kromlau jest warte zwiedzenia w każdej porze roku.
 
W obchodach Święta Parku zaprezentowały się w przepięknych strojach „ Królowe Kwiatów” pochodzące z  Niemiec.
Gminę Żary reprezentowała miss Ziemi Lubuskiej Ewelina Kleszczyńska. W uroczystości ze względu na słoneczną pogodę wzięła udział ogromna ilość uczestników.
 
 
 

Spotkanie w Gablenz

Ilustracja do informacji: Spotkanie w Gablenz
W dniu 07.03.2013 r. w Gablenz odbyło się spotkanie przedstawicieli obu gmin. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy na 2013 rok, uzgodniono terminy imprez oraz podjęto decyzje o wspólnych przedsięwzięciach.
Podpisano także wniosek o dofinansowanie projektu dwujęzycznego oznakowania Parku Rododendronów w Kromlau, którego wnioskodawcą jest Gmina Gablenz.
 
B. G.
 

Gmina Gablenz

Gmina Gablenz leży pomiędzy parkiem krajobrazowym Bad Muskau a parkiem Rhododendronpark Kromlau, nieopodal drogi krajowej B 156 i B 115.
Miejscowość została wymieniona po raz pierwszy w źródłach z 1268 roku, jest tym samym najstarszą wsią w północnej części dolnego śląska okręgu górnych Łużyc.
Większość mieszkańców, przeważnie rolników, mówiła dialektem pogranicza górnych Łużyc. Pozostałościami po tej kulturze są między innymi nazwy miejscowości, które pochodzą z języka serbołużyckiego.
Z biegiem czasu rozwinęło się w rejonie Gablenz rolnictwo, w tym hodowla bydła. W centrum wsi znajdowała się łąka przedzielona małą rzeczką „Raderschnitza” . Teren łąki był bardzo podmokły, dlatego koszenie traw możliwe było tylko przy słonecznej pogodzie. W tradycji ludowej łąka ta nazwana była „Puschtschina”.
Werner Paulick, nauczyciel a później dyrektor szkoły w Gablenz i zaangażowany miłośnik przyrody zaprojektował przekształcenie podmokłych trenów w Park z rododendronami i innymi roślinami. Dzięki zgromadzeniu środków finansowych i wkładowi wielu mieszkańców Gablenz, powstała wspaniała oaza w centrum wsi. W 1992 roku rozpoczęto budowę historycznego skansenu i przeniesiono tam i odrestaurowano 130 letni dom z serbskiej gminy Mulkwitz. Do wyposażenia domu należy także stary piec, który stoi tam sprawy do dziś i jest uruchamiany podczas wszystkich tradycyjnych świąt. W piecu wypiekany jest chleb wiejski i ciasto.
Gablenz znane jest też z tradycji pszczelarskich.
 
 

Podpisanie porozumienia współpracy

29 lutego 2012r w Gablenz w Niemczech miało miejsce spotkanie przedstawicieli Gminy Żary oraz Gminy Gablenz z Niemiec. Na spotkaniu tym omówiono płaszczyzny, na których gminy chcą współpracować.
Zapoznano się z ofertą współpracy obu stron, wymieniono spostrzeżenia i oczekiwania odnośnie przyszłej współpracy.
Podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej, składającej się po 4 przedstawicieli z każdej ze stron, która omawiać będzie poszczególne przedsięwzięcia.
Po wstępnych rozmowach zaproszeni zostaliśmy do zwiedzenia nowowybudowanego przedszkola oraz budynku, w którym odbywają się zajęcia Związku Wiejskiego.
Po debacie nastąpiło ponowne podpisanie z Gminą Gablenz w Niemczech Ramowego Porozumienia o Współpracy między Gminami.
Porozumienie to dotyczy współpracy na następujących płaszczyznach:
- kultura i wymiana młodzieży,
- turystyka,
- szkolnictwo,
- gospodarka,
- pomoc społeczna,
- ochrona środowiska,
- przedsiębiorstwa,
- organizacje wyznaniowe,
- bezpieczeństwo publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne.
Po podpisaniu umowy zaproszeni zostaliśmy na uroczystość, na której dokonano podsumowania roku poprzedniego oraz podziękowano osobom zasłużonym.
Po raz kolejny włodarze wyrazili swoją radość z faktu nawiązania współpracy, czego dowodem była kurtuazyjna wymiana drobnych upominków oraz wymiana zaproszeń na najbliższe imprezy.
Link do strony niemieckiej: http://www.lr-online.de/regionen/weisswasser/Gablenz-und-Zary-Land-ruecken-eng-zusammen;art13826,3705551
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Europy Dzieci, Kadetów i Weteranów Karate JKA w Serbii Ilustracja do informacji: ANGELANA 2018 Ilustracja do informacji: Lubuska Odnowa Wsi Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka w gminnych szkołach Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Mistrzostwa Europy Dzieci, Kadetów i...

W dniach 26-27 maja 2018 w Serbii w miejscowości Kragujewać odbyły się Mistrzostwa Europy Dzieci, Kadetów i Weteranów Karate JKA. Z Klubu Karate Kontra Żary 10 zawodników zostało powołanych i z dumą reprezentowało...

ANGELANA 2018

W dniu 9 czerwca 2018 r. w Olbrachtowie odbył się XII Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej „Angelana 2018” . Po Mszy Świętej polowej rozpoczął się Przegląd. Na scenie miało okazję zaprezentować się 15...

Lubuska Odnowa Wsi

Informujemy, że w dniach od 01 do 21 czerwca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla działania Lubuska Odnowa Wsi, skierowany do organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich. Kontakt w sprawie konkursu:...

Dzień Dziecka w gminnych szkołach

30 maja 2018 r. w szkołach gminnych wszystkie dzieci spotkała miła niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Każdy uczeń gminnej szkoły otrzymał od Wójta Gminy Żary pana Leszka Mrożka gadżet sportowy oraz coś słodkiego dla uzupełnienia...

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do...

W związku ze złożeniem dnia 4 czerwca 2018 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ W zdrowym ciele zdrowy duch ” przez Ludowy Zespół Sportowy FAX Bieniów informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405