Dowód osobisty

Wymagane dokumenty:

•wypełniony wniosek
•wniosek może być wypełniony przez urzędnika
•1 fotografia (kolorowa, o wym. 35x45mm, ma jednolitym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorująca naturalny kolor skóry, twarz zajmująca 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, osoba pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami)
•fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych z danymi w rejestrach PESEL, urzędnik ma prawo żądać od wnioskodawcy skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa.
 
Czas realizacji
30 dni
 
Opłaty
bez opłaty
 
Tryb Odwoławczy:
nie dotyczy
 
Uwagi:
•Wiosek można złożyć w siedzibie dowolnej gminy na terenie kraju
•w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych-wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator
•osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego (18) może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed data 18 urodzin
•dowód odbiera się osobiści w miejscu złożenia wniosku na dowód
•za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny
•za osobę posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych odbiera osoba osobiście, rodzic lub kurator.
 
Podstawa Prawna:
- ustawa z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 
 

Załączniki

Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405