Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF

Warsztaty chemiczne

W dniu 7.03.2018r. w Zespole Szkół w Grabiku odbyły się warsztaty chemiczne prowadzone przez przedstawicieli Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Zajęcia były zorganizowane w ramach projektu unijnego pt. „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w którym uczestniczą uczniowie gimnazjum z Grabika, Mirostowic Dolnych i Bieniowa. Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem uczniowie poszczególnych szkół wykonywali samodzielnie doświadczenia w małej skali na podstawie przygotowanych kart pracy. Było przy tym wiele zabawy. W przerwie pomiędzy kolejnymi zajęciami prowadzący  zorganizowali pokaz dla wszystkich uczestników, na którym pokazano dużo efektownych doświadczeń wywołujących zachwyt na twarzach widzów. Młodzież była zachwycona.
 

Wyjazd dydaktyczny

Ilustracja do informacji: Wyjazd dydaktyczny
W dniu 14.11.2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bieniowie, w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Zielonej Góry. W ten sposób realizowali zadanie Poznajemy świat- Edukacja i eksperymenty poza szkołą. Odwiedzili Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Zobaczyli m. in. jak powstają wiatry, prądy morskie i jak rozkładają się ładunki elektryczne w kuli plazmowej. Na stanowiskach interaktywnych mogli wykonać różne doświadczenia z dziedziny fizyki, biologii, nauki o człowieku i nauki o Ziemi.
 
W dniu 29.11.2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych w ramach realizowanego projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF" odwiedzili Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Kolejny wyjazd naszych uczniów był świetną okazją do udziału w ciekawych doświadczeniach oraz poszerzenia wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
W dniu 12.12.2017r. ostatnia grupa uczniów, tym razem z Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół w Grabiku w ramach projektu "Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF" odwiedzilła Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera. Uczestnicy wyjazdu wrócili bardzo zadowoleni a dzieki ciekawym doświadczeniom, które sami mogli przeprowadzić poszerzyli swoją wiedzę o otaczającym nas świecie.

Kreatywny nauczyciel

W dniach 17 i 18 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Bieniowie firma Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, prowadzących zajęcia w ramach projektu.
 

Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w dniu 01.12.2016r. Gmina Żary rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum. Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żarsko-żagańskim. Projektem zostanie objętych łącznie 800  gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu laboratorium chemicznego, fizycznego, matematycznego i językowego.
Wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Celem szkolenia pt. „Kreatywny nauczyciel”  było  pogłębienie wiedzy, zwrócenie uwagi na efektowną stronę chemii, biologii, przyrody i przedmiotów pokrewnych oraz wykorzystanie metody eksperymentu w prowadzeniu zajęć
Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i realizacji zajęć metodą eksperymentu. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, a najbardziej potrzebujący będą objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
Znajdujesz się na stronie: Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń
 
Ilustracja do informacji: ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" Ilustracja do informacji: Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary Ilustracja do informacji: Komunikat Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny...

Szanowni Państwo! ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy ...

Szczepienia HPV na terenie Gminy Żary

Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”. ...

Komunikat

Informujemy odbiorców wody wsi Olbrachtów, że z powodu kontynuacji prac remontowych na stacji uzdatniania wody dnia 17 kwietnia 2018r zasilanie w wodę odbywać się będzie ze wsi Sieniawa Ż. co spowoduje znaczny spadek ciśnienia...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Agencja Rozwoju regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 , w sali konferencyjnej Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 , odbędzie sie spotkanie, na...

Gmina Żary

Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
NIP 928-207-84-65
REGON 970770681
tel. 68 470-73-00, fax. 68 470-73-03,
Nr konta: PKO BP 
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405