Aktualności

Uroczyste Otwarcie "Klubu Senior+" w Mirostowicach Górnych

  • 18-02-2020
Wczoraj 17.02 br. w Mirostowicach Górnych odbyło się uroczyste otwarcie „Klubu Senior+”. W tym wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Grażyna Jelska, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Skarbnik Gminy Żary Barbara Karpowicz, Przewodniczący Rady Gminy Żary Leszek Kasprów wraz z Radnymi, ksiądz Proboszcz Stanisław Łukieńczuk, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości Mirostowice Górne i jej Mieszkańców „Mirostowia” Małgorzata Cegielska, członkinie zespołu śpiewaczego „Wesoła Gromada” i KGW oraz szanowni seniorzy.
 
Po oficjalnym otwarciu klubu poprzez symboliczne przecięcie wstęgi ksiądz proboszcz poświęcił obiekt. Następnie zabrał głos Wojewoda Lubuski, który pogratulował pomyślnej realizacji projektu oraz wyraził nadzieję, że jeszcze nie raz zagości w tym miejscu, aby podziwiać piękne prace seniorów i degustować ich wypieków.
 
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podziękował Wojewodzie za wsparcie finansowe, które Gmina Żary otrzymała w ramach dofinansowania z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 119 981,51zł. Dzięki tej kwocie oraz środkom własnym zostały wyremontowane pomieszczenia oraz zakupione niezbędne wyposażenie.
 
Podziękowania i gratulacje zostały również skierowane do pani Grażyny Niemczyk, która jest zarówno opiekunem klubu jak i jego prezesem.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
 
Pierwszy na terenie Gminy Żary Klub Senior+ w Mirostowicach Górnych jest otwarty dla seniorów w dni robocze, w poniedziałki, środy i czwartki przez 3 godziny dziennie. W zależności od potrzeb czas otwarcia klubu może zostać wydłużony. Obiekt jest przystosowany docelowo na 20 miejsc dla seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+. Organizowane będą m.in. zajęcia kulinarne, ruchowe oraz warsztaty plastyczne czy muzyczne. Klub znajduje się na parterze i został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

44Galeria zdjęć: Otwarcie Klubu Senior+

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją