Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2022 rok

  • 30-11-2021
Wójt Gminy Żary ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2022 roku w następujących zakresach:
- wspierania rozwoju kultury i ochrony dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Termin składania ofert to 22 grudnia 2021 roku  do godz. 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją