Aktualności

Żarscy Harcerze z wizytą u Wójta

  • 23-12-2021
Dziś Żarscy Harcerze na ręce Wójta Gminy Żary - Leszka Mrożka przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju, kóre jest symbolem pojednania między narodami, a celem akcji jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju. Od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. Harcerze niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów – do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją