Aktualności

Zgłoś jak ogrzewasz dom! Masz czas do lipca!

  • 13-01-2022
Do końca czerwca musisz zgłosić czym ogrzewasz dom. Powstała w lipcu zeszłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzuca na właścicieli nieruchomości nowy obowiązek. Chodzi o podanie sposobu ich ogrzewania.
Ewidencja dotyczy to nie tylko domu, ale i ogrzewanych budynków gospodarczych, garaży, hal wykorzystywanych do ceków gospodarczych lub prywatnych.
Właściciel/zarządca ma obowiązek zgłosić informację dotyczącą źródła ogrzewania w terminie:12 miesięcy, dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021r., oraz14 dni, dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021r.
 
Informację można złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl (przy użyciu profilu zaufanego lub poprzez platformę e-puap), a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Żary (wzór deklaracji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żary pod adresem: https://bip.gminazary.pl/525/Centralna_Ewidencja_Emisyjnosci_Budynkow/).
 
Przypominamy, że za niedopełnienie obowiązku grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu nawet do 5000 zł!
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją