Aktualności

Dyskutowali nad Gminnym Programem Rewitalizacji

  • 17-03-2023
Ruszył proces opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żary do roku 2027 z perspektywą do roku 2030”.
 
W środę 15 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Żary odbyły się warsztaty dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie miejscowości Włostów, Rościce, Łukawy, Bogumiłów, Janików. Chodziło o zaangażowanie szerszej grupy mieszkańców i instytucji działających na terenie gminy. 
Podczas spotkania przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu zaprezentowali wszystkim uczestnikom istotę i założenia  rewitalizacji, przedstawili krótko diagnozę szczegółową obszaru rewitalizacji, a następnie wszyscy w poszczególnych grupach pracowali nad problemami i potencjałami obszaru. Pojawiły się również pomysły projektów, które mogłyby być realizowane na obszarze rewitalizacji i przyczyniłyby się do wyjścia z sytuacji kryzysowych. Warsztaty odbywały się w godzinach 17.00 – 19.00 i były bardzo owocne. Uczestniczyło w nich 15 osób.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Konsultacje rewit

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją