Aktualności

Konsultacje społeczne ws. planowanej budowy spalarni w Marszowie

  • 10-05-2024
Wójt Gminy Żary informuje o podjęciu z własnej inicjatywy konsultacji społecznych w sprawie planowanej spalarni odpadów w Marszowie (pełna nazwa: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne wraz z instalacją do przesyłu ciepłej wody dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie”.
Konsultacje społeczne trwają od 7 do 28 maja 2024r. i mają charakter ankiet skierowanych przede wszystkim do mieszkańców miejscowości Olszyniec, Marszów, Siodło i Kadłubia. 
W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali na obszarze Miejscowości Olszyniec, Marszów, Siodło i Kadłubia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz organizacje pozarządowe działające na terenie w.w. miejscowości. W konsultacjach mogą wziąć udział również pozostali mieszkańcy z terenu Gminy Żary, stale zamieszkali w Gminie Żary, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
Ankiety można pobrać u sołtysów danych miejscowości lub w Urzędzie Gminy. Informacja o konsultacjach wraz ze wzorem ankiety dostępna jest także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żary (BiP) w zakładce „Konsultacje społeczne”. Wypełnione ankiety można składać do 28 maja do godz. 15:00 na biurze podawczym w Urzędzie Gminy Żary.
Ważne – ankiety niewypełnione lub niepodpisane oraz ankiety złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją