Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2019 roku

  • 29-11-2018
  • Autor: Małgorzata Ostrowska
Wójt Gminy Żary ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2019 roku w następujących zakresach:
- w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej, link
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,link
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa, link
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym link .
Termin składania ofert: 21 grudnia 2018r. do godz. 15.00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją