Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARY

  • 09-09-2019
W związku z uprawomocnieniem decyzji WR.RET.070.217.2018 z dnia 9.08.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujemy, że od dnia 16.09.2019 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary na okres 3 lat.
Wójt Gminy Żary

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki