Wydarzenia

Informacja o zmianie terminów wypłat świadczeń

  • 12-03-2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce Koronawirusa nastąpi zmiana terminów wypłaty wszystkich zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń 500+  z terminów 20 i 25 marca 2020r.
      Zasiłki będą wypłacane na parterze Urzędu Gminy w pok. 500+ w następujących terminach:
17.03.2020r.  – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od A do J
18.03.2020r.  -  osoby, których nazwiska zaczynają się od K do N
19.03.2020r.  -  osoby, których nazwiska zaczynają się od O do Ż
    Ponadto informujemy, że od przyszłego miesiąca wypłata świadczeń będzie realizowana wyłącznie  w formie bezgotówkowej, w związku z powyższym prosimy o podawanie numerów kont.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją