Wydarzenia

Kto sołtysem, kto w radzie sołeckiej

  • 09-07-2024
Wybory sołtysów i rad sołeckich trwają. W dniach od 1-3 lipca mieszkańcy wybierali swoich gospodarzy w  Grabiku, Mirostowicach Dolnych i Sieniawie Żarskiej.
Na zdjęciu nowo wybrani sołysi wraz z Wójtem Leszkiem Mrożkiem
 
W  Mirostowicach Dolnych przez najbliższe 5 lat o sprawy mieszkańców troszczyć się będzie Anna Kałwa, która otrzymała poparcie 113 osób( na 129 obecnych na zebraniu wiejskim 1 lipca br.).  W skład rady sołeckiej weszli: Stanisław Nawój, Honoriusz Silwanowicz, Małgorzata Ochnicka-Dobek, Amanda Olszewska, Ewa Dudek, Daniel Karpowicz, Katarzyna Ślesińska.
W Sieniawie Żarskiej ponownej reelekcji doczekał się Krzysztof Stefanowicz. Na 78 obecnych na zebraniu  poparcie uzyskał od 75 mieszkańców. Tutaj skład rady sołeckiej przedstawia się następująco: Dawid Nowakowski, Marcin Buczkiewicz, Grzegorz Tymiński, Daniel Norko, Krzysztof Urbanowicz.
 
Nowego sołtysa ma Grabik. Na kolejne 5 lat tę odpowiedzialną funkcję prawie 100-proc. poparciem mieszkańcy powierzyli Arturowi Karpińskiemu. W radzie sołeckiej znaleźli się: Katarzyna Cielecka, Beata Karpińska, Kamila Bernat, Joanna Marusiak, Marzena Wojciechowicz.
 
W galerii znajdziecie składy rad wszystkich trzech miejscowości

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: RADA GRABIK M DOLNE SIENIAWA

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją