Wydarzenia

Program Senior +

  • 05-03-2019
W dniu 4 marca 2019r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka lubuscy samorządowcy odebrali promesy na realizację zadań w ramach rządowego programu „Senior+”. Gminę Żary reprezentowali Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach Maria Nowak.
W ramach programu edycja 2019 Gmina Żary otrzymała dofinansowanie w kwocie 119.981,51zł na utworzenie Klubu Senior+ w Mirostowicach Górnych, całkowity koszt zadania 150.002,44zł.
Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.
W roku 2019 planuje się prace remontowe oraz zakup wyposażenia. Otwarcie Klubu Senior + w Mirostowicach Górnych nastąpi w styczniu 2020r. W ramach programu zostanie utworzonych 20 miejsc dla uczestników osób w wieku 65+.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją