Wydarzenia

UWAGA !!! PTASIA GRYPA !!!! HODOWCY i OSOBY TRZYMAJĄCE DRÓB

  • 08-01-2020
W związku z występowaniem w województwie wielkopolskim i lubelskim wysoce zjadliwej grypy ptaków, proszę zachować szczególna ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, celem minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
  • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach w których są utrzymywane;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
  • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostawać w obiekcie ( kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją