Wydarzenia

Konferencja podsumowująca

  • 21-01-2020
18 stycznia br. w Pietrzykowie odbyło się podsumowanie projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skutki wobec migracji ludności”.

Celem projektu było stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska, parków przemysłowych i usuwanie powstałych zagrożeń. W cyklu spotkań brały udział jednostki Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucje, które po obu stronach granicy są odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. W projekcie przewidziany był zakup pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w innowacyjne nowoczesne rozwiązania sprzętowe i lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze z wyposażeniem.

Każdy z partnerów aby zrealizować projekt, musiała wykonać trzy zadania.
- Pierwszym było podniesienie poziomu wyszkolenia, umiejętności oraz współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-saksońskim. W ramach tego zadania przeprowadzono 14 spotkań, w których uczestniczyło ponad 1400 strażaków z Polski i Niemiec.
- Kolejnym zadaniem było podniesie poziomu bezpieczeństwa ratowników i zdolności interwencji służb ratunkowych poprzez doposażenie w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, o którym wspomniano powyżej.
- Ostatnim zadaniem było przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla dzieci jak się zachować w sytuacji zagrażania oraz ochrony i dbałości o  środowisko naturalne – wzięło w niej udział łącznie (obie strony granicy) 1200 dzieci.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 143 866,00 euro
Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 822 286,10 euro

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: podsumowanie projektu osp Pietrzykow

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją