Władze

Władze

  • 22-04-2018
 
 
   
 
 
       Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary         
 
 
 
 
 
 
 
 
      Radosław Pogorzelec - Sekretarz Gminy
 
 
 
 
 
 
 
      Barbara Karpowicz - Skarbnik Gminy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją