Zespoły Śpiewacze

Wrzos z Mirostowic Dolnych

  • 23-04-2018
Zespół Śpiewaczy „Wrzos” powstał przy KGW w Mirostowicach Dolnych już na początku lat 60-tych XX wieku. Mirostowiczanki miały silne zaplecze w postaci miejscowego Zakładu Ceramiki i kopalni węgla brunatnego „Henryk”. Podczas 35-lecia zespołu (1995r.), na jubileusz zaproszono Stanisławę Czereda Marszałek Zielonogórskiego Sejmiku Samorządowego.
Początkowo zespół swoje kontakty ograniczał do najbliższych miejscowości: Łaz, Mirostowic Górnych, Jankowej Żagańskiej, Bieniowa. W 1995r. „Wrzos” otrzymał w Kożuchowie Główną Nagrodę w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, swoim występem uświetnił także Święto Ludowe w Bieniowie. Potem debiutował w Szprotawie i Zielonej Górze. W 1996 roku Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w dowód uznania za szerzenie kultury wsi przyznał „Wrzosowi” odznakę Za Zasługi Dla Kółek Rolniczych. Zespół uczestniczył w Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Wolinie jak też w przeglądach grup śpiewaczych w Gościeszowicach. „Wrzos” widoczny był też podczas „Biesiady na Ziemi Golczewskiej”, gdzie za popularyzację kultury ludowej otrzymał podziękowania do burmistrza Golczewa. W marcu 2000r. zespół otrzymał dyplom z okazji 40-lecia działalności w dziedzinie upowszechniania kultury w gminie i regionie oraz na antenie Radia Zachód.
Zespół z Mirostowic Dol. zaistniał też w Polanicy Zdroju w „Polskiej Tęczy” na Koncercie Galowym Zdroju i otrzymał kryształowy puchar oraz kilkudniowy pobyt w jednym z ośrodków wypoczynkowych. W 2001r udało się im zdobyć nagrodę pieniężna na tymże koncercie.
Ciekawie na przestrzeni lat zmieniały się stroje „Wrzosu” W latach 60-tych dominował Kreon spódnica) i batyst (bluzki), 70-tych bistor i stylon, 80-tych atłas i haftowane, 90-tych akryl, żorżeta i jedwab. Obecnie spódnice są wełniane, a bluzki z żorżety. Bezpowrotnie znikły paski na spódnicach.
 
     Kierownik - Urszula Błażejewska- tel. 696 720 240
 
 
                                              

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją