Roczny program współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

  • 27-09-2021
Zapraszamy do udziału w konsultacjach mających na celu opracowanie programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień  28.09.2021 r. , zakończenia  na      12.10.2021 r. W załączniku Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Wójta Gminy Żary z dnia 27.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz formularz zgłoszenia uwag.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki